Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Menestyneiden urheilijoiden palkitseminen


Kunta palkitsee menestyneet iiläiset urheilijat saavutuksista vuodelta 2016.

Palkintoon ovat oikeutettuja henkilöt, jotka palkitsemista koskevana vuonna ovat olleet kirjoilla Iin kunnassa, sekä iiläiset seurajoukkueet. Joukkue- ja viestisaavutuksista palkinto myönnetään ko. joukkueelle.

Säännöt ja sähköinen hakemuslomake löytyvät osoitteesta
ii.fi/vapaa-aika/urheilijoiden_palkitseminen.

Hakemuksen voi palauttaa myös kirjallisesti Nätteporin toimistoon (alakerta) Puistotie 1. Hakemukset tulee toimittaa 15.2.2017 mennessä.

Lisätietoja
liikunta- ja nuorisotyövastaava Pekka Suopanki
p. 050 3950 392

jaa