Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Mielipidekyselyn tuloksia

Iilaakso Oy toteutti nyt kolmannen kerran kyselyn, jonka tavoitteena oli edellisten kyselyjen tavoin selvittää Iissä toimivien yritysten, kuntapäättäjien ja kehittäjien näkemyksiä Iin nykytilasta. Kyselyn ajoitus oli suunnitelmallinen ja huomioi muun muassa sen, että uudet kunnanvaltuutetut aloittivat työnsä tämän vuoden alussa.

Yhteenvetona kyselystä voi sanoa, että iiläiset ovat tyytyväisiä kotikuntaansa.

Nyt tehty kysely oli jaettu kolmeen eri aihealueeseen, jotka olivat elinympäristö, elinkeinot sekä kunnan maine ja kehittäminen. Kysely oli jatkoa vuonna 2008 ja 2010 Iin imago -teemalla tehdyille kyselyille. Kysely lähti noin 350 ihmiselle ja vastauksia saatiin 93, eli vastausprosentti oli hieman yli 26. Kyselyyn vastattiin nimettömänä. Vuonna 2008 vastauksia tuli 71 kappaletta ja 2010 vastaava lukumäärä oli 95.

Enimmäkseen tyytyväisiä
”Paljon täällä on hyvää, mutta työ on vielä kesken. Pidetään tasapuolisesti huolta kaikista asukkaista ja annetaan jokaiselle kuntalaiselle hänelle kuuluva arvo, elintila ja mahdollisuus asua siellä, missä koti on”, kertoi yksi vastaaja vapaan sanan ikkunassa.

Vapaan sanan laatikosta nousi esille myös toinen tulevaisuuteen katsova näkemys: Ii asuinpaikkana = suuret mahdollisuudet, Iissä yrittäjänä = vielä suuremmat mahdollisuudet parempaan, Iissä eläkkeellä = kerrostaloja lisää.

Kyselyn palaute oli konkreettista
Kyselyn vastaajat antoivat päättäjille ja kehittäjille hyviä eväitä. Vastaajilta tuli selkeää palautetta esimerkiksi luontoympäristön maiseman hoidosta.

”Yleisilmeen päivittäminen kokonaisuudessaan! Etenkin kesällä keskustan yleisilme on ankea”, viesti yksi vastaajista.

Myös eripuraisuus ja keskinäinen riitely nostettiin negatiivisiksi tekijöiksi kunnan kehittämisessä ja yhteistyön onnistumisessa. Lisäksi tiedottamiseen ja hyvän imagon rakentamiseen vastaajat halusivat panostettavan.

”Pois kuntaliitoksen jälkeen tulleesta kyläpolitiikasta. Katse ulospäin, kuten Iissä on ollut jo satoja vuosia”, vastasi yksi.

”Antaa nuorekkaampi ja modernimpi kuva Iistä”, totesi puolestaan eräs kyselyyn vastannut.

Jos taloudenpito ja kehittäminen ovat Iissä hyvässä hoidossa, niin Ii kehittyy positiivisesti, oli kyselyn keskeisiä viestejä. Mutta realiteettien tunnistaminen ja niiden tunnustaminen on tärkeää, kyselyssä viestitettiin.

Yhteenveto kyselystä graafisesti esitettynä...pdf, 1156 kb

jaa