Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Mikä on Iissä mukavinta!

Iin kuntamarkkinointi toteutti kyselyn Iin Wanhan Haminan markkinoilla syyskuun 2012 alussa ja kysyi kirjallisesti, mikä Iissä on mukavinta.

Kyselyyn vastasi 157 ihmistä, vastauksia saatiin lähes 400. Vastaajia pyydettiin nimeämään enintään kolme (3) mielestään mukavinta asiaa, vaihtoehtoja ei esitetty.

Mukavimmat asiat Iissä vastaajien mielestä ovat:

Joet oli vastaajien mielestä mukavin asia (45 vastausta), toisena mukavimpana asiana pidettiin luontoa (34), kolmannelle sijalle sijoittui mukavat ihmiset (25).

Seuraaviksi sijoittuivat (vähintään 15 vastausta): Wanha Hamina (21), palvelut (19), merta ja hyviä liikenneyhteyksiä pidettiin myös mukavina asioina (17) ja 16 vastaaja oli sitä mieltä, että kotiseutu on mukavinta.

Kyselystä on tehty yhteenveto, josta saadaan lisäeväitä kuntamarkkinointia varten.

Kiitokset kaikille vastanneille.

Lisätietoja: Leila Siltanen ja Saara Paakkola...

jaa