Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Niittotyöt käynnistyvät Iijoen vanhalla uomalla

Kaislikon niitto tehdään 7.8.2017 alkaen Uiskarinsuvannossa / Illihaaran suulla, Rautasillan yläpuolisella altaalla ja Paasonsuvannolla.

Toimenpiteet ovat osa Iijoen Raasakan vanhaa uoman kehityshankkeen kokonaisuutta (2017-2021), jonka tavoitteena on parantaa kalan nousua ja edistää vesistön virkistyskäyttöä. Hanketta rahoittavat ja toteuttavat yhteistyössä Iin kunta, PVO-Vesivoima Oy ja Etelä- ja Pohjois-Iin jakokunnat.

Lisätietoa hankkeesta

jaa