Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Runsas ruutuaika estää liikunnan ja riittävän yöunen

Vain kolmasosa yläluokkalaisista ja lukiolaisista harrastaa hengästyttävää liikuntaa vähintään kolme tuntia viikossa. Joka kymmenes nuori käyttää koulupäivinä vähintään kuusi tuntia katselemalla televisiota, käyttämällä tietokonetta tai pelaamalla kännykkä- tai konsolipelejä. Lukiolaisista samoin tekee viisi prosenttia. Liian runsas ruutuaika on selvä este päivittäiselle liikunnalle ja riittävälle yöunelle.


Nämä tulokset käyvät ilmi valtakunnallisesta Kouluterveyskyselystä, johon osallistui Valtarin ja Kuivaniemen kouluilta 211 kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaista sekä Iin lukiosta 55 ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijaa. Iiläisten nuorten fyysistä toimintakykyä arvioidaan muun muassa kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa.

Arviointi tehdään keskustelemalla nuoren ja huoltajan kanssa sekä yhteistyössä opettajien kanssa. Tavoitteena on motivoida nuorta harrastamaan liikuntaa sekä tunnistaa oppilaat, joiden kunto edellyttää tarkempaa selvitystä. Kyselyn tulokset valottavat myös päihteiden käytön, perheiden taloudellisten ongelmien sekä kiusaamisen ja häirinnän vaikutuksia nuorten hyvinvointiin. Kyselyn tuloksiin voi tutustua tarkemmin internetsivulla www.oulunkaari.com.

Tuloksista ei saada koulukohtaista tietoa, vaan Valtarin koulun ja Kuivaniemen koulun tulokset on yhdistetty. Iissä kyselyn tuloksia hyödynnetään muun muassa oppilashuoltotyössä ja koulu- ja opiskelijaterveydenhoidon kehittämisessä. Tulokset tuovat myös merkittäviä konkreettisia tavoitteita Oulunkaaren kuntayhtymässä työn alla olevaan kuntien yhteiseen seudulliseen oppilashuoltostrategiatyöhön.

Strategiatyön tavoitteena ei ole ”pöytälaatikkopaperi”, vaan konkreettinen, oppilaitoksia, oppilaita ja opiskelijoita sekä koko kouluyhteisöä palveleva työkalu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen organisoiman kyselyn tavoite on saada tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, koetusta terveydestä, terveystottumuksista ja oppilas- ja opiskelijahuollosta. Tänä vuonna uusina osioina olivat kiusaamiseen, seksuaaliseen häirintään ja netin parissa vietettyyn aikaan liittyvät kysymykset.

Ilonaiheita Iin 8. ja 9. luokkien oppilaiden tuloksista (verrattuna toissavuotiseen edelliseen kyselyyn)
• vanhemmat tietävät paremmin lapsensa viikonloppuiltojen viettopaikan
• fyysistä uhkaa koettiin vähemmän
• toistuva rikkeiden teko vähentyi
• koulun työilmapiiri parani
• kuulluksi tuleminen koulussa lisääntyi
• koulutyön määrä koettiin kohtuullisemmaksi
• opiskeluun liittyvät vaikeudet vähentyivät
• tietoisuus tavoista vaikuttaa koulun asioihin lisääntyi
• koettu terveydentila parani
• viikoittain koetut niska- ja hartiakivut vähentyivät
• päivittäinen tupakointi vähentyi
• huumekokeilut vähentyivät
• kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi
• koululääkärin vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi
• koulunkäynnin vaikeuksiin saatiin yleisemmin apua

Huolenaiheita Iin 8. ja 9. luokkien oppilaiden tuloksista
• perheen yhteinen ateriointi iltaisin vähentyi
• koulun fyysiset työolot koettiin puutteellisemmiksi
• päivittäin koettu väsymys lisääntyi
• humalajuominen lisääntyi

Ilonaiheita Iin lukioikäisten tuloksista
• vanhempien tupakointi vähentyi
• perheen yhteinen ateriointi lisääntyi
• fyysistä uhkaa koettiin vähemmän
• koulutapaturmat vähentyivät
• lintsaaminen vähentyi
• aamupalan syöminen arkisin lisääntyi
• päivittäinen tupakointi vähentyi
• humalajuominen vähentyi

Huolenaiheita Iin lukioikäisten tuloksista
• vanhempien työttömyys lisääntyi
• koulun fyysiset työolot koettiin puutteellisemmiksi
• koulutyön määrä koettiin yleisemmin liian suureksi
• viikoittain koetut niska- ja hartiakivut lisääntyivät
• koulupsykologin vastaanotolle pääsy koettiin vaikeammaksi

jaa