Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Oikaisu: Iin lukiolaisille tehdään opiskelijaterveydenhuollon määräaikaistarkastukset

Iin lukion päättäjäisissä jaetussa tiedotteessa mainittiin virheellisesti, että lukiolaisille tarjottaisiin vain ensiapuluonteista sairaanhoitoa.

Oulunkaaren kuntayhtymä toteuttaa Iin lukiolaisille kaikki Kansanterveyslain mukaiset opiskelijaterveydenhuollon palvelut, myös määräaikaistarkastukset. Ensimmäisellä luokalla on terveydenhoitajan tarkastus ja toisella luokalla tytöillä lääkärintarkastus ja pojilla kutsuntatarkastus. Kolmannella luokalla järjestetään tarvittavat kontrollikäynnit ja yksilöllisen tarpeen mukaiset käynnit.

Lisätietoja
Neuvolapalvelujen esimies Anne Leppälä-Hast, 08 5875 6118

jaa