Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Opetussuunitelmauudistus

Hyvät huoltajat !

Iin opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden varhaiskasvatus-, esiopetus-, perusopetus- ja lukio-opetussuunnitelmat uudistetaan. Myös koulujen tuntijakoon tulee uudistuksia. Näiden uudistusten tulee olla valmiit 1.8.2016 mennessä.

Asiasta tarkemmin lisää...

Hallintokuntaamme on perustettu OPS-ohjausryhmä, jonka tehtävänä on linjata, koordinoida ja valvoa em. suunnitelmien tekeminen ja käyttöön ottaminen. Ryhmä on kokoontunut neljä kertaa.

Nämä mainitut suunnitelmat ovat ammattikasvattajien, koulujen ja päiväkotien henkilöstön, tärkein työtä ohjaava asiakirja. Nämä suunnitelmat myös linjaavat meidän lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen osa-alueita vuosiksi eteenpäin. Näissä suunnitelmissa tulemme pyrkimään katkeamattomaan kasvamisen ja oppimisen polkuun aina vauvaikäisestä toisen asteen opintojen päättäviin nuoriin.

Osaltaan näitä suunnitelmia ohjaavat mm. kunnan linjaamat strategiset tavoitteet ja Hyvinvoinnin ja Terveyden edistämisen suunnitelma, mutta myös meidän kasvattajien ja Teidän huoltajien tärkeiksi kokemat arvot.

OPS-ohjausryhmä on rakennettu laajan moniammatillisen osaamisen ympärille. Haluamme täydentää sitä vielä Teidän huoltajien edustajalla/edustajilla. Lisäksi suunnitelmien edistymistä tullaan esittelemään Iin kunnan lasten ja nuorten huoltajille vanhempainilloissa ja muissa yhteisissä tilaisuuksissa.

OPS-ohjausryhmässä haluamme mahdollisimman monen huoltajan äänen kuuluviin. Tätä varten perustamme kunnan sivuille linkin, josta Te huoltajat voitte seurata työn edistymistä. Linkin kautta voitte myös esittää kommentteja ja ehdotuksia.

Iissä 27.11.2013

Vesa Anttila
Opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö

jaa