Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Oulun seudun kuntarakenneselvitys ja kuntajakoselvityksen esitys on valmistunut

Oulun seudun kuntajakoselvittäjät esittävät, että selvitysalueella ei tehdä toistaiseksi muutoksia kuntajakoon.

Julkaisutilaisuus pidettiin Oulun kaupunginvaltuuston salissa 12.12.2014.

Selvityshenkilöt korostavat, että kuntarakennetarkasteluun on syytä palata kun kuntien toimintaympäristöön liittyvät rakennemuutokset ovat selvillä, sillä 2020-luvulla kuntien toimintaympäristö on jo muuttunut olennaisesti nykyisestä.

Selvityshenkilöt katsovat kuntaliitosvertailujen perusteella, että kehyskuntien keskinäiset liitokset eivät koko kaupunkiseudun toimivuuden ja rakenteen kannalta merkittävästi muuttaisi tilannetta. Tämän vuoksi selvityksessä on päädytty kuntaliitosvaihtoehtojen vertailussa käyttämään vaihtoehtona kaikkien kahdeksan kunnan liitosvaihtoehtoa.

Selvityksessä esille tulleet potentiaaliset hyödyt eivät ole toistaiseksi saavutettavissa tämän hetken kuntajaon muutoksilla eivätkä kuntarakennelain kehittämistavoitteet toteudu, vaikka kahdeksan kuntaa muodostavat yhtenäisen toiminnallisen työssäkäyntialueen. Selvityksen mukaan koko Oulun seudun alueella on kattava ja hyvä palveluverkosto. Jokainen kunta pystyy tällä hetkellä huolellisella taloudenpidolla järjestämään palvelunsa ja riittävät elinolosuhteet kuntalaisilleen.

Kuntien asettaman ohjausryhmän ja kuntien kannanotoissa on johdonmukaisesti korostettu koko selvityksen ajan kuntien itsenäisyyttä ja yhteistyönäkökulmaa.

On tärkeää, että kunnat arvioivat jatkuvasti tulevaisuuden toimintamalleja ja – rakenteita sekä kuntajakoselvityksessä esille tulleita keskeisiä mittareita. Seudulla tarvitaan johdonmukaista vuoropuhelua alueen kuntien, päättäjien, yritysten, oppilaitosten ja kuntalaisten välillä sekä siten edistettävä vapaaehtoista kuntien välistä yhteistyötä, yhteistä edunvalvontaa ja rakennekeskustelua.

Oulun seudun selvitysalueeseen kuuluivat Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Selvitys alkoi maaliskuussa ja päättyi joulukuussa. Kuntien valtuustot tekevät päätökset kuntajaosta huhtikuuhun 2015 mennessä.

Tutustu:


Lisätiedot www.ouka.fi/kuntajakoselvitys

jaa