Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Iin kunta kiristää tavoitettaan – hiilidioksidipäästövähennykseksi ennätyksellinen 80 %

Ii kunta tavoittelee 80 prosentin hiilidioksidipäästövähennystä vuoteen 2020 mennessä, joka on jopa 30 vuotta EU:n ilmastotavoitetta ripeämpi.

Vähähiilisyyden tavoittelussa fossiilisia raaka-aineita korvataan uusiutuvilla energialähteillä ja materiaalivirtoja käytetään aikaisempaa tehokkaammin. Konkreettisten säästöjen lisäksi Iin kunnan energia- ja ilmastotyöllä monipuolistetaan alueen taloutta ja edistetään kestävää hyvinvointia.

Vuodesta 2012 lähtien Iin kunta on kuulunut Suomen Ympäristökeskuksen koordinoimaan Hiilineutraali kunta (HINKU) –verkostoon. Sitoutuminen kansalliseen yhteistyöhön on ollut merkittävä kunnallinen päätös, joka on tuonut päättäjille tukiverkostoa, asiantuntemusta sekä rohkeutta ottaa käyttöön uusia toimintamalleja. Onnistuneen energia- ja ilmastotyön tuloksena, Ii on noussut valtakunnan kärkeen 67 prosentin päästövähennyksellä vuosien 2007-2013 aikana.

Ei päästöjä, ei jätettä, ei ylikulutusta

Julkisella sektorilla on merkittävä rooli vähähiilisyyden edistämisessä. Ii on jättänyt hakemuksen Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Motivan koordinoimaan FISU edelläkävijäkuntien verkostoon, joka tavoittelee hiilineutraalisuuden lisäksi jätteettömyyttä ja kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Verkostossa kunta, alueen yritykset ja muut paikalliset toimijat rakentavat yhteisen vision ja tiekartan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Iissä kuntalaisia, kesäasukkaita ja alueella toimivia yhdistyksiä ja yrityksiä aktivoidaan muuttamaan kulutustottumuksiaan ja ottamaan käyttöönsä lähienergiaa. Koululaiset ovat onnistuneet energiantehokkuustoimillaan ja kulutustottumusten muutoksilla merkittävästi säästämään sähköä, lämpöä ja vettä. 50/50-metodin mukaisesti kunta palauttaa kouluille puolet rahallisesta säästöstä. Lupaavista tuloksista johtuen koulujen energiatehokkuustoimet ja 50/50–metodi otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana kaikissa Iin päiväkodeissa ja kouluissa, aina esiopetuksesta lukiolaisiin saakka.

Ii jatkaa kuntien energia- ja ilmastotyön edelläkävijänä osoittaen, että kestävää kehitystä ja aluetaloutta voidaan vahvistaa yhtä aikaa.

Lisätiedot:
Iin kunnanjohtaja
Ari Alatossava
p. 040 5676 700, ari.alatossava@ii.fi

jaa