Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Iijoen Raasakan vanhaa uomaa kehitetään paikallisella yhteistyöllä

Uomaa kehitetään kalan nousun ja virkistyskäytön edistämiseksi Iin kunnan, PVO-Vesivoiman ja Etelä- ja Pohjois-Iin jakokuntien yhteisessä hankekokonaisuudessa vuosina 2017 - 2021.

Viisivuotisen yhteishankkeen tavoitteena on parantaa joenuoman virtaamaolosuhteita ja veden laatua, toteuttaa vaelluskalojen sekä nahkiaisten nousua ja lisääntymistä edistäviä toimia sekä kehittää vesistöalueen hoitoa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.

- On hienoa, että vanhan uoman kehittämisessä sekä kalan nousun että virkistyskäytön lisäämisen osalta päästään nyt konkreettisesti liikkeelle. Tämä on historiallinen sopimus vanhan uoman kehittämiseksi, sillä tällaista sopimusta, jossa kaikki mukana olevat osapuolet yhdessä lähtevät parantamaan vanhan uoman osalta joen tilaa, ei Raasakan voimalaitoksen rakentamisen jälkeisen 50-vuotisen historian aikana ole aiemmin saatu tehtyä. Tästä tulevat hyötymään alueen asukkaat sekä vesi- ja ranta-alueiden käyttäjät, toteaa Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava.

- Olemme iloisia, että olemme yhdessä kyenneet tunnistamaan monipuolisia konkreettisia toimia Iijoen vanhan uoman kehittämiseksi. Paikallisella yhteistyöllä pystymme parhaiten ottamaan huomioon eri tarpeet ja kattavimmin parantamaan Raasakan vanhan uoman tilaa kalaston ja virkistyskäytön edistämiseksi, toteaa Pohjolan Voiman vesivoimayhtiön PVO-Vesivoima Oy:n toimitusjohtaja Pertti Pietinen.

- Voimalaitosten kalateissä ajatellaan lohta ja taimenta. Iissä Raasakan voimalan ohittava vanha luonnonuoma on lohelle, taimenelle, kesäsiialle, nahkiaiselle ja muille kaloille ainutlaatuinen nousureitti. Erityisesti kesäsiian ja nahkiaisen vuoksi vanhan uoman kehittäminen on tärkeää ja hyväksytään laajasti myös muualla kuin vanhan uoman alueella, toteaa Risto Tolonen Etelä- ja Pohjois-Iin jakokunnista.

Lisää vettä vanhaan uomaan kesäisin

Osana kokonaisuutta Raasakan vanhaan uomaan juoksutetaan kesäisin lisää vettä kalojen nousun ja virkistyskäytön edistämiseksi. PVO-Vesivoima juoksuttaa yhteisesti sovitun uuden ympäristövirtaaman mukaisesti Raasakan säännöstelypadolta joen vanhaan uomaan lisävettä. Lupaehtojen mukainen vesimäärä menee kuten ennenkin Illinhaaran kautta, mutta lisävesi voidaan ohjata Uiskarin kalatielle. Jakokunnat vastaavat kalatien toiminnasta. Myös veden laadun seurantaa kehitetään ja tarkkailua lisätään.

Kalojen ja nahkiaisten nousua ja luonnollista lisääntymistä edistetään myös muilla käytännön toimilla. Suunnitelmiin kuuluvat esimerkiksi Uiskarin kalatien kunnostus, kalatien lisävesitys, kalatielle sijoitettava kalalaskuri, kalastuksen seuranta sekä kesäsiikojen kasvatuskokeilut Korttilammella.

Ympäristöhoitotoimia yhteisvoimin asukkaiden kanssa

Vesistöalueen hoitotoimenpiteitä ja virkistyskäytön mahdollisuuksia lisätään ja laajennetaan. Käytännön toimia voidaan suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä hankeen osapuolten ja paikallisten toimijoiden kanssa, ja myös paikallisilla asukkailla ja kyläyhdistyksillä on mahdollisuus osallistua Raasakan vanhan uoman kunnostamiseen. Viisivuotiskaudelle suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa Vihkosaaren uimarannan veden virtauksen parantaminen, uimarantojen kunnostus, vesikasvien niitto sekä hiihdon ja moottorikelkkailun edellyttämien muutosten tekeminen talven virkistysreitteihin.

Iijoen Raasakan vanhan uoman kehityshankkeen kokonaisuutta rahoittavat Iin kunta, PVO-Vesivoima Oy ja Etelä- ja Pohjois-Iin jakokunnat yhteensä 450.000 eurolla vuosina 2017 - 2021. Yksittäisiin hankkeisiin tullaan hakemaan myös muuta rahoitusta, joten sopimuksen vaikutus alueella tulee olemaan huomattavan suuri. Hankekokonaisuus liittyy Iijoen otva -yhteistyöhankkeessa asetettuihin tavoitteisiin Iijoen yhteisestä kehittämisestä.

Lisätietoja:
Ari Alatossava, kunnanjohtaja, Iin kunta, p. 040 567 6700
Pertti Pietinen, toimitusjohtaja, PVO-Vesivoima Oy, p. 040 581 4726
Etelä-Iin jakokunta, Pohjois-Iin jakokunta pj. Risto Tolonen p. 0400 434798

jaa