Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Sähköinen kuntalaisaloite avattu

Iin kunta on ottanut käyttöön 10.9.2013 alkaen kuntalaisaloite.fi-palvelun, jonka kautta kuntalaisaloitteen voi täyttää ja lähettää sähköisesti oikeusministeriön ylläpitämän nettisivuston kautta.

Kuntalaisaloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen, mutta aloitteen tulee selkeästi koskea kunnan toimintaa.

Aloiteoikeus on ikärajaton ja oikeuttaa aloitteentekijöiksi kuntalaisten lisäksi myös henkilöt, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kuntalaisaloitteen voivat myös tehdä yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa.

Kunnassa aloite ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialueeseen se ensisijaisesti kuuluu esimerkiksi lautakunta, kunnanhallitus, valtuusto tai jokin muu kunnan viranomainen. Kaikki tehdyt aloitteet ovat julkisia, ja niitä voi seurata ja kannattaa kuntalaisaloite.fi – palvelussa.

Kuntalaisaloitteen voi myös toimittaa vaihtoehtoisesti omakätisesti allekirjoitettuna Iin kunnan kirjaamoon (Jokisuuntie 2 PL 24, 91101 Ii, p. 08 5875 5000). Tutustu ohjeisiin kuntalaisaloitteen laatimisesta www.kuntalaisaloite.fi ja www.ii.fi/kuntalaisaloite.

jaa