Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Ii mukaan hiilineutraalikunta -verkostoon

Iin kunta on yksi uusista kumppanuuskunnista Hiilineutraalit kunnat (HINKU) hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on tunnistaa ja kehittää toimintamalleja, joiden avulla saavutetaan hiilineutraali tila.

Uudet kumppanuuskunnat, jotka nyt liittyivät yhteistyöverkostoon, ovat Iin lisäksi Asikkala, Laitila, Masku, Nousiainen ja Rautjärvi. HINKU-hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja kehittää ilmastomuutoksen hillintäprosesseja, joiden avulla syntyy pysyvä hiilineutraaliuteen johtava toimintakulttuuri kuntien, yritysten ja kansalaisten toiminnassa ja päätöksenteossa.

Tavoitteet on jaettu sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteisiin, ja niihin kuuluu kehittää eri toimijoille yksinkertaisia, mutta riittävän luotettavia kasvihuonekaasupäästölaskureita toimenpiteiden suunniteluun ja seurantaan.

LISÄTIETOJA:
kunnanjohtaja Markku Kehus, p. 050 388 1800 / Iin kunta
toimitusjohtaja Ari Alatossava, p. 040 567 6700 / Iilaakso Oy

Sekä hankkeen kotisivuilta...

jaa