Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Iin saavutettavuus paranee - Tieliikennehanke parantaa alueen kilpailukykyä ja työllisyyttä

Hallituksen tiistai-iltana 5.4.2016 julkistamat tieliikennehankkeet osana 2017−2020 valtion talouslinjauksia tuovat pitkään toivotun helpotuksen Pohjois-Suomen merkittävimmälle liikenneväylälle. Valtatie 4:n Oulu-Kemi välisen tieosuuden nykyinen kapasiteetti ja kunto ovat valtakunnallisesti tunnustettu turvallisuusriski alueen asukkaille, matkailijoille sekä elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuudelle.

Iin kunnassa uutinen otettiin kunnanjohtaja Ari Alatossavan mukaan erittäin tyytyväisin mielin vastaan. Ii on ollut aktiivisesti mukana Oulun seudun kuntien kanssa edesauttamassa investointipäätöksen syntymistä. Nopeammat ja turvallisemmat yhteydet etelään Ouluun ja pohjoiseen Kemi-Tornio alueelle vauhdittavat Iin kasvua ja myönteistä kehitystä sekä asuinpaikkana että yritysten sijoittumispaikkana. Ii on tulevaisuudessa entistä tiiviimmin osa Oulun kaupunkiseudun työssäkäyntialuetta ja kehittymistä.

Iihin ei ohitustietä

Iin keskustaajaman ohitustien rakentaminen ei sisälly Oulu-Kemi tieliikennehankkeeseen, vaikka tieosuus oli merkittynä liikenne- ja viestintäministeriön julkistamassa karttamateriaalissa. Alatossavan mukaan Iin ohitustielinjaus sisältyy Iin keskustaajan osayleiskaavan laajennukseen (ns. Asemakylän osayleiskaava), joka hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 20.2.2012. Kaava ei kuitenkaan ole lainvoimainen kaavasta tehtyjen valitusten ja keskeneräisen oikeuskäsittelyn vuoksi.

jaa