Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Paikallistuntemusta, näkemyksiä ja ehdotuksia

Keskustan kehittämisestä kerättyyn kuntalaisaineistoon voi tutustua Autokeitaan aulatiloissa la 18.2.2017 alkaen

Lauantaina 4.2. kuntalaisilla oli mahdollisuus osallistua kaikille avoimeen ”Rakenna oma keskusta” – työpajaan, joka toimi samalla myös keskustan uuden asemakaavan suunnittelun ensimmäisenä virallisena kuulemistilaisuutena.

Osallistujille annettiin tehtäväksi pohtia neljässä teemoitetussa työpajassa ratkaisuja keskustan liikennejärjestelyihin ja torin toiminnoille sekä sijoittaa alueelle liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia sekä uudisrakentamista.

Työpajatyöskentelyn tavoittaa oli selvittää miten kuntalaiset kokevat keskustan toiminnot, palvelut ja ympäristön omassa arjessaan.

Tilaisuuden suunnittelusta ja sisällöstä vastasivat yhteistyössä Palvelumuotoilu Palo Oy:n asiantuntijat, Pohjois-Suomen muotoilijat ry, Micropolis Oy:n Innovatiiviset vähähiiliset palvelut (Innohiili) -hanke sekä kunnan tekniset palvelut.

Huhtikuussa näyttely siirtyy Nätteporin tiloihin. Materiaalia täydennetään kaavoitusprosessin edetessä.

Lisätiedot asemakaavoituksesta:
Arkkitehti Anu Syrjäpalo
p. 050 4083 811
anu.syrjapalo@ii.fi

jaa