Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Tiestön ja huoltoalueiden rakentaminen käynnissä

Iin Olhavan tuulipuisto sijaitsee Oulu – Kemi valtatien ja junaradan välittömässä läheisyydessä. Ensimmäiset uudet voimalat pystytetään ensi syksynä.

”Olemme juuri käynnistäneet tiestön ja huoltoalueiden rakentamisen”, suunnittelupäällikkö Hannu Kemiläinen Tuuliwatti Oy:stä kertoo.

Tuuliwatti Oy:n Olhavaan pystyttämät voimalat edustavat Suomen alan viimeisintä teknologiaa. TuuliWatti investoi Iihin noin 40 miljoonaa euroa. Yhdessä lähiviikkoina valmistuvan Simon tuulipuiston kanssa Iin hanke tuo noin 20 prosentin lisäyksen Suomen nykyiseen tuulivoiman tuotantokapasiteettiin.

TuuliWatti Oy on energiayhtiö St1 Oy:n ja S-ryhmän S-Voima Oy:n omistama teollisen tuulivoiman osakkuusyritys. S-Voiman omistavat SOK ja alueosuuskaupat. Vuonna 2009 perustettu yhtiö kehittää ja rakentaa tuulipuistoja maa-alueilla tähdäten lähivuosina merkittävän tuulivoimakapasiteetin rakentamiseen eri puolille Suomea.

Olhavan alue kiinnostaa investoijia

Iin Olhavaan on suunnitteilla useita kohteita. Tänään on julkisuudessa kerrottu, että Taaleritehdas on ostanut Fortumilta sen suunnitteleman tuulivoimahankkeen. Kohteeseen on alustavasti suunniteltu kahdeksaa tuulivoimalaitosta.

Noin 500 hehtaarin hankealueesta on tehty maanvuokraussopimukset, jotka kaupalla siirretään Taaleritehtaalle. Kyseinen alue sijaitsee TuuliWatti Oy:n tuulipuistosta muutamia kilometrejä pohjoiseen päin, entisen Nybyn lasitehtaan tienoolla.

Taaleritehdas aloittaa julkisuudessa annettujen tietojen mukaan tuulivoimaloiden luvittamiseen liittyvän prosessin alkuvuodesta 2012. Tuulivoimaloiden rakentaminen pyritään aloittamaan vuoden 2013 alkupuolella.

Iin hankkeen lisäksi Taaleritehdas suunnittelee 30 - 50 tuuliturbiinin hanketta Posiolle sekä noin 50 tuuliturbiinia seitsemään eri kohteeseen Lounais- ja Etelä-Suomeen.

jaa