Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Työttömyys jatkaa laskuaan Iissä

Työllisyyden paraneminen Iissä ei ole enää toiveiden ja luulemisien varassa, vaan positiivinen tosiasia.

Työttömyyden vähentyminen alkoi näkyä pikkuhiljaa vuosi sitten keväällä rakennusalan elpymisen myötä. Vuoden sisällä kasvuun ovat kääntyneet teollisuustuotteiden valmistus, logistiikka, huoltopalvelut sekä kaupan ja palveluiden alat. Miesten parempi työllistyminen näkyi työttömyysluvuissa jo aiemmin, nyt tänä syksynä myös naisten työllisyys on alkanut elpyä.

Työttömien määrä Iissä oli syyskuussa 632 henkilöä eli 15,3 % kokonaistyöllisten 4141 määrästä

Määrä on laskenut 2010-luvun alkuvuosien lukemiin. Myös avointen työpaikkojen määrä on kääntynyt nousuun. Keskimäärin avoimessa haussa on reilu 30 työpaikkaa Iissä kuukausittain. Sen päälle tulevat ne työpaikat, joihin yritykset rekrytoivat suoraan tai omien nettisivujen kautta. Sosiaalista mediaa käytetään yhä enemmän rekrytoinnin välineenä.

Iissä toimivat työllisyyshankkeet ja Iipaja ovat tehneet myös osaltaan hyvää tulosta. Moni palkkatuella hankkeissa tai Iipajalla aloittanut on jatkotyöllistynyt iiläisiin yrityksiin. Yksi taustalla vaikuttanut tekijä on myös julkisiin hankintoihin tullut edellytys, että tarjouksen tekijän tulee tukea paikallista työllistämistä tai heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämistä. Hankintalain uudistushanke tullee vahvistamaan tätä trendiä edelleen.

Lisätiedot:
Helena Ylisirniö
työllistämiskoordinaattori, Iin Micropolis Oy
helena.ylisirnio@micropolis.fi, p. 040 3513 397

jaa