Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Uusi yhdysviemäri Ouluun

Haukipudas – Oulu osuudelle siirtoviemäri saa Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen myöntämää EAKR-tukea hankenimellä RANTA I.

FCG Finnish Consulting Group Oy tekee Haukiputaan Veden ja Iin vesiliikelaitoksen toimeksiannosta mittaustöitä ja maaperätutkimuksia Ii - Haukipudas – Oulu siirtoviemäri -linjalla touko – elokuun 2011 aikana. Oheisella kartallapdf, 250 kb on esitetty alustava linjaus, jolle työt painottuvat. Linjaus tarkentuu toukokuun aikana suunnittelutyön edistyessä.

Maaperätutkimukset tehdään lyönti-, pisto- ja painokairauksina maaperän rakenteen ja siirtoviemärin perustamisolosuhteiden selvittämiseksi.

Tutkimukset keskitetään johto-osuuksille, joilla on ennakoitavissa kaivuvaikeuksia pohjaveden, pehmeiköiden, kivisyyden tai kalliopinnan sijainnin takia. Kairaukset tehdään 50 - 200 metrin välein. Vesistönalitusten kohdalla tehdään lyöntikairauksia rannoilla ja vesialueiden pohjasta. Maastotöiden yhteydessä alustava siirtoviemärilinjaus ja taitepisteet paalutetaan tarvittaessa maastoon.

Tutkimustyöt ja kulku alueella tehdään niin, ettei maanomistajien tai muiden etuja tarpeettomasti loukata. Maastotyöt pyritään tekemään ilman puuston raivauksia. Työstä tai kulkemisesta mahdollisesti aiheutuva vahinko korvataan asianosaisille.

Lisätietoja tarvittaessa antavat Jukka Sorvisto Haukiputaan Vedestä p. 050 448 7630 ja Seppo Puolakalta Iin vesiliikelaitokselta p. 050 395 0380.

jaa