Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Poikien räp!

Iin Valtarin koululla on aloitettu tammikuussa videoprojekti, jossa innostetaan 14-15 –vuotiaita nuoria löytämään kiinnostuksensa koulunkäyntiin.

Yhdentoista pojan ryhmää vetää taidekeskus KulttuuriKauppilassa toimiva mediatuottaja Janne Nyyssönen. Ryhmän pojat kuuluvat ns. joustavan perusopetuksen ryhmään, jonka tavoitteena on aktivoida nuoria perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa. Tämä jopo-toiminta pyrkii tukemaan oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta.

Kevään aikana toteutettava videoprojekti on osa Oulunkaaren kuntayhtymän perhekeskuskehittämiskokonaisuutta, jossa pyritään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseen. Perhekeskustoiminnan työmenetelmiä ja periaatteita ovat: asiakas- ja perhekeskeisyys, varhainen tuki, huolen puheeksi otto sekä yhteistyö ja verkostoituminen.

Projektipäällikkö Anne Leppälä-Hast kertoo, että projekti on syntynyt tarpeesta.

"Tavoitteena on lisätä nuorten vastuuntuntoa omasta arjesta ja koulun käynnistä, toisin sanoen saada heidät kiinnittymään mielekkään tekemisen kautta arjen koulutyöhön ja näin vahvistaa nuorten valmiuksia siirtymävaiheessa yläkoulusta toisen asteen opintoihin".

Mediatuottaja Janne Nyyssönen vierailee koululla tammikuusta huhtikuuhun vetämässä videoprojektiin liittyvää koulutusta. Kurssin pääpaino on erilaisissa harjoituksissa, joiden avulla oppilaat saavat toteuttaa useita lyhyitä videoita ideasta valmiiksi elokuvaksi – mukaan lukien kurssilaisten uusin innostus, räp-video. Kurssilla harjoitellaan kuinka idea syntyy, työstetään ideasta käsikirjoitus, opetellaan kuvakokoja ja kuvakulmia kuvakäsikirjoitusta suunnitellessa, harjoitellaan kuvaustilannetta eli ohjaamista, kuvaamista, valaisemista ja äänittämistä, sekä käydään läpi videon jälkituotantoprosessi eli leikkaaminen, äänityöt ja musiikin merkitys elokuvassa.

Kurssin tarkoitus on opettaa oppilaille käytännön kautta, mitä ryhmässä toimiminen on ja kuinka monenlaista osaamista elokuvan tuotannossa tarvitaan. Tärkeintä on nimenomaan nuorten innostaminen ja onnistumisen ilon löytäminen. Jokainen meistä on hyvä jossain.

Kulttuurin hyvinvointivaikutusten hyödyntäminen edellyttää laajaa, hallinto- ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä. Iissä asiaan uskotaan ja hanketta toteutetaankin yhteisvoimin: nuorten projektissa mukana ovat kunnan opetustoimen, kuntayhtymän perhepalvelujen ja Tukeva2- hankkeen lisäksi kunnan nuorisopalvelut, kansainvälisyys- ja kulttuuripalvelut sekä paikallinen kulttuuriyhdistys ja yksityinen sektori.

Yhdessä toteutettavan projektin idean takana on sosiaaliohjaaja Anne Smedlund, joka etsi keinoja siihen, miten pojat saataisiin innostettua koulunkäyntiin. Pienikin innostus voi johtaa suuriin elämänmuutoksiin.

Lisätietoa:
projektipäällikkö Anne Leppälä-Hast: p. 050 3536711
mediatuottaja Janne Nyyssönen: janne@krunni.fi

jaa