Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Vaihto-opiskelijat perehdyttivät koululaiset ja kyläläiset maisemasuunnitteluun Pohjois-Iissä

Pohjois-Iin koulun 5-6 luokan oppilaat ja opettajat ”kihisivät” innostuksesta, kun Oulun ammattikorkeakoulun kansainväliset vaihto-opiskelijat Jaroslav Drabin Slovakiasta ja Pavlina Vickovan Tsekistä vierailivat koululla esittelemässä maisemasuunnitelmansa tuloksia. Kuluneen syksyn aikana vaihto-opiskelijat ovat työstäneet maisema- ja toimintasuunnitelmaa Pohjois-Iin Hiastinhaaran-Junnilan-Akolan ulkoilualueen kehittämiseksi. Maisemansuunnittelu käynnistyi elokuussa ProAgrian YmpäristöAgro-hankkeen järjestämällä kyläkävelyllä ja jatkui syyskuussa vaihto-opiskelijoiden tutustustumiskierroksella yhdessä Pohjois-Iin kyläyhdistyksen kanssa.

Maisema- ja toimintasuunnitelmalla pyritään parantamaan alueen ulkoilumahdollisuuksia mm. rakentamalla kävelyreitin varrelle yhteisöllisiä ulkoliikunta- , oppimis-, ja hiljentymispisteitä. Varsinkin luonnon keskellä olevat oppimispisteet saivat koululaisilta ”Yes”-kommentteja ja onhan oppimisympäristöä tarkastelevissa tutkimuksissakin todettu luonnon vaikuttavan positiivisesti oppimiseen iloon. Lisäksi maisemasuunnitelmaan sisältyy yleisen uimaranta-alueen kunnostaminen, nuotiopaikan sekä ympäristötaiteen näyttelyalueen rakentaminen. Vaihto-opiskelijat hahmottelivat myös riippusiltoja kulkuväyliksi Hiastinhaaran yli sekä Hiastinhaaran yläosan rantojen raivaamista näkyvyyden parantamiseksi. Suunnitelmassa myös viihtyvyyttä parannetaan täydentämällä alueen luonnon mukaista niittyä helppohoitoisella kasvustolla.

Maisemasuunnittelun esittely jatkui iltatilaisuudella Kylätuvalla

Kymmenen kyläläistä ja maanomistajiaa saapui keskustelemaan maisemasuunnitelmasta nousseista ideoista. Paikalla oli myös Micropolis Oy:n työllistämiskoordinaattori Helena Ylisirniö, joka kertoi erilaisista mahdollisuuksista toteuttaa kunnostus- ja kehittämistöitä erilaisten työllistämishankkeiden avulla.

Vaihto-opiskelijat työstävät kyläläisiltä kerättyjen kommenttien pohjalta maisemasuunnitelmansa valmiiksi ja luovuttavat työn Pohjois-Iin kyläyhdistykselle joulukuussa.

Vaihto-opiskelijoiden käsin piirtämät havainnekuvat miellyttivät kyläläisiä.

jaa