Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Valtuutettujen määrä pysyy Iissä ennallaan

Huhtikuun kuntavaaleissa Iin kunnanvaltuustoon valitaan 35 edustajaa.

Iin kunnanvaltuusto päätti (7.11.) pitää valtuuston koon ja kunnanhallituksen jäsenten määrän (11) nykyisellään. Kuntalaki (410/2015) säätää kuntien, joiden asukasmäärä on 5 001–20 000, valtuutettujen vähimmäismääräksi 27.

Kunnanvaltuusto perustelee päätöstään, että Ii on maantieteellisesti laaja ja on tärkeää, että eri alueiden ääni kuuluu päätöksiä tehtäessä. Mikäli valtuutettujen määrä tiputetaan vähimmäismäärään, on ennakoitavissa, että edustus kyliltä vähenee.

Uusi toimikausi alkaa 1.6.2017

Valtuustot ovat suuren muutoksen edessä, sillä vuoden 2019 alusta ne eivät enää päätä sosiaali- ja terveyspalveluista vaan ne siirtyvät perustettaville maakuntavaltuustoille. Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään tammikuussa 2018 presidentinvaalien yhteydessä. Kunnanvaltuustojen päätettäviksi jäävät sote-uudistuksen jälkeen esimerkiksi varhaiskasvatuksesta, opetuksesta, kaavoituksesta sekä elinkeino- ja vapaa-ajan palveluista päättäminen.

Kunnallisvaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Äänestää saa kaikki 18 vuotta täyttäneet. Puolueiden ehdokaslistat on jätettävä kuntien keskusvaalilautakunnille 28.2.2017 mennessä.
Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3—4.4.2017 ja vaalipäivä su 9.4.2017


Vuoden 2012 kuntavaaleissa kävi äänestämässä 58,3 prosenttia äänioikeutetuista, mikä on noin 3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuoden 2008 vaaleissa. Iissä vuoden 2012 äänestysprosentti oli valtakunnan lukua parempi, äänestämässä kävi 62,6 prosenttia äänioikeutetuista.

jaa