Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Iin Hyte –työryhmä kyselee!

Ikäihmisten hyvinvointikysely

on Iin kunnan HyTe -työryhmän toteuttama kysely yli 60 vuotiaiden kuntalaisten kuulemiseksi. Kyselyyn voit vastata 31.8.2015 saakka. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista astui voimaan 1.7.2013. Lain tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä parantaa heidän mahdollisuuttaan osallistua elinoloihin vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palveluiden kehittämiseen. Iin kunnan HyTe -työryhmä valmistelee Vanhuspalvelulain 5§:n mukaista Ikääntyneen väestön suunnitelmaa, johon tämä kysely olennaisesti liittyy.

Linkki ikäihmisten hyvinointikyselyyn
https://www.webropolsurveys.com/S/D0B9DB074028373A.par

Lähiliikuntapaikkakysely

on Iin kunnan HyTe -työryhmän toteuttama kysely kuntalaisten kuulemiseksi. Kyselyyn voit vastata 31.8.2015 saakka. Iin kunnan hyvinvoinnin indikaattorit osoittavat, että kunnan on panostettava koko perhettä liikuttaviin ennaltaehkäiseviin liikuntapalveluihin, jotta kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia voidaan tulevaisuudessa edistää. Koulujen piha-alueet ovat erinomaisia kohteita lähiliikuntapaikoille. Koulupihojen yhteyteen toteutettu lähiliikuntapaikka on aktiivisesti käytössä sekä päiväaikaan välitunti- ja opetuskäytössä että kouluajan ulkopuolella koko lähiympäristön yhteisenä vapaa-ajan liikuntapaikkana. Iin kunnan HyTe -työryhmä pyrkii omalta osaltaan toteuttamaan Suomen kuntaliiton tavoitteita (Sivistyksen suunta 2025) arki- ja lähiliikunnan lisäämiseksi. "Kannustava asuinympäristö houkuttelee erityisesti lapsia ja nuoria sekä seniorikansalaisia liikkumaan."

Linkki kyselyyn lähiliikuntapaikkakyselyyn
https://www.webropolsurveys.com/S/C592AAC3B2FAFF35.par

Iin kunnan HyTe -työryhmän tehtävänä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä eri hallinnonalojen ja yhteistyötahojen kanssa. Lisätietoa Iin kunnan HyTe –työryhmän tehtävästä ja toiminnasta löydät www.ii.fi/hyte

jaa