Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Iijoen arvoja ja kehittämiskohteita kartoitetaan laajalla kansalaiskyselyllä

Alueen asukkailta, matkailijoilta ja eri käyttäjäryhmiltä kootaan näkemyksiä koko Iijoen valuma-alueella: Iissä, Oulussa, Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa.

Kyselyllä kartoitetaan Iijoen alueen nykytilaa, käyttötapoja sekä jokeen ja sen ympäristöön liittyviä arvoja. Samalla kysytään tulevaisuuden toiveista ja tunnistetaan konkreettisia kehittämiskohteita. Kaikkien Iijoen tulevaisuudesta kiinnostuneiden toivotaan vastaavan kyselyyn.

Kyselyn tuloksena syntyvä kartta-aineisto on hyödynnettävissä suoraan esimerkiksi kuntien maankäytön suunnittelussa. Kysely on osa Pohjois-Pohjanmaan liiton Otva-hankkeen vesistövisiotyötä. Kyselyn tulokset raportoidaan Otva-hankkeen sivuilla joulukuussa 2016.

Kyselyyn voi vastata 31.10.2016 saakka osoitteessa
https://maptionnaire.com/fi/1728/

Osana vesistövisiotyötä järjestetään jatkossa paikallisia työpajoja, joissa Iijoesta kiinnostuneet pääsevät perehtymään kyselyn tuloksiin ja käymään keskustelua sen johtopäätöksistä.

Lisätietoja kyselystä antavat:
Anna Broberg, anna.broberg@mapita.fi, p. 050 538 8809
Lauri Rantala, lauri.rantala@akordi.fi

Lisätietoja Otva-hankkeesta antaa:
Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, mirko.laakkonen@pohjois-pohjanmaa.fi, p. 040 685 4036

Iijoen otva on kolme vuotta kestävä EU-rahoitteinen hanke. Hankkeen päätavoitteet ovat vesistövision laadinta Iijoen valuma-alueelle, vaelluskalakantojen palauttamisen sekä muiden joen arvoa nostavien toimenpiteiden edistäminen ja toteutus jo hankkeen aikana. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto ja osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus. Vesistövisio-osuudesta vastaavat Pöyry Finland Oy, Akordi Oy ja Mapita Oy.

jaa