Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Vesilaitoksen tiedote 7.11.2018

Iin vesiliikelaitoksen ja alueen asukkaiden havaintojen perusteella vesijohtoverkoston veden laatu on ollut heikohkoa ja poikennut tavanomaisesta erityisesti Aseman ja Ylirannan alueilla.

Veden laatupoikkeama on ilmennyt kellertävän ruskeasta väristä sekä mustista piskoista vesijohtoveden seassa.

Vesijohtoverkostoa on huuhdeltu useasta eri paikasta viime kuukausien aikana laadun korjaamiseksi. Lisäksi Ritokankaan vedenottamon kalkkikivisuodatinta on huuhdeltu useita viikkoja. Huoltotoimenpiteillä veden laatu on korjaantunut selkeästi, vaikka toimenpiteiden johdosta hetkellisiä laadun heikkenemisen merkkejä on ollut havaittavissa.

Iin vesiliikelaitoksen arvion mukaan rauta- ja mangaanisakan aiheuttamat ongelmat on saatu korjattua ja kalkkikivisuodatin on tarkoitus ottaa normaalisti käyttöön. Ennen kalkkikivisuodattimen käyttöönottoa Ritokankaan vedenottamon alavesisäiliö ja kalkkikivisuodatin tyhjennetään kokonaisuudessaan vedestä. Tyhjennyksen jälkeen säiliöt pestään ja puhdistetaan.

Ennen käyttöönottoa säiliöt desinfioidaan kloorilla. Vesijohtovedessä voi olla kloorin hajua ja makua. Klooripitoisuus on kuitenkin niin alhainen, että vettä voi käyttää täysin normaalisti ja turvallisesti. Lähtevään veteen ei syötetä enää lisää klooria, vaan klooripitoisuus laimenee veden käytön myötä. Vettä ei kannata juoksuttaa kloorin hajun / maun laimentamiseksi.

Pesu ja klooraus suoritetaan maanantain 12.11. ja tiistain 13.11. välisenä yönä n. klo 22:00 – 05:00 välisenä aikana, jotta huoltotoimenpiteiden vaikutus veden käyttäjiin jäisi mahdollisemman vähäiseksi. Veden paine voi olla erittäin heikko koko huoltotyön ajan ja alavesisäiliön täyttövaiheessa veden jakelu keskeytyy kokonaisuudessaan Aseman ja Ylirannan alueella. Veden jakelun keskeytyminen on arvioitu ajoittuvan 02:00 – 05:00 väliselle ajalle.

Vettä voi käyttää täysin normaalisti koko huoltotöiden ajan lukuun ottamatta yllä ilmoitettua veden jakelun keskeytymisajankohtaa. Huoltotoimenpiteiden johdosta paine- ja virtausvaihtelut ovat tavallista suurempia ja huoltotoimenpiteiden jälkeen veden laadussa voi esiintyä vielä lyhytaikaisia ongelmia, jotka korjaantuvat vettä juoksuttamalla. Mikäli veden laadussa ilmenee huoltotyön jälkeen ongelmia jotka eivät korjaannu n. 15 min juoksuttamisella, pyydämme olemaan yhteydessä, niin voimme sopia tarvittavan ajankohdan verkoston huuhtelulle kiinteistöjen vesimittarin ohitse.

Lisätietoa antaa tarvittaessa.

- Iin vesiliikelaitoksen johtaja Pekka Paaso 050-3881840, pekka.paaso@ii.fi tai

- Vesihuoltomestari Visa Kämäräinen 050-3950380, visa.kamarainen@ii.fi.

Virka-ajan ulkopuolella voitte olla yhteydessä vesiliikelaitoksen päivystyspuhelimeen 0400-383 061.

Pahoittelemme huoltotoimenpiteistä aiheutuvaa häiriötä.

Pekka Paaso

vesiliikelaitoksen johtaja

050-3881840

jaa