Tietosuoja

Sivulle on koottu EU-tietosuoja-asetuksen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaiset Iin kunnan tietosuoja- ja rekisteriselosteet.

Asiahallintarekisterin tietosuojaselostepdf, 493 kb

Etsivä nuorisotyön tietosuojaselostepdf, 493 kb

Hankintarekisterin tietosuojaselostepdf, 479 kb

Henkilörekisterin tietosuojaselostepdf, 497 kb

Kameravalvonnan tietosuojaselostepdf, 493 kb

Kansalaisopiston ja taidekoulun tietosuojaselostepdf, 244 kb

Kirjanpito- ja laskutusrekisterin tietosuojaseloste pdf, 493 kb

Rekisteri kirjaston tekstiviestitiedotuksestapdf, 487 kb

Kulttuurikauppilan asiakasrekisteriselostepdf, 14 kb

Luottamushenkilörekisterin tietosuojaselostepdf, 478 kb

Nuoriso- ja liikuntapalveluiden asiakasrekisterin tietosuojaseloste pdf, 494 kb

Oppilas- ja opiskelijarekisterin tietosuojaselostepdf, 512 kb

Rakennusvalvonnan asiakasrekisterin tietosuojaselostepdf, 480 kb

Rekrytointirekisterin tietosuojaselostepdf, 476 kb

Tuunataan työtä-hankkeen tietosuojaselostepdf, 480 kb

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisterin tietosuojaselostepdf, 496 kb

Vesihuollon asiakasrekisterin tietosuojaselostepdf, 484 kb

Kirjaston asiakasrekisterin tietosuojaseloste
pdf, 496 kb

OUTI-kirjastojen asiakasrekisterin rekisteriselostepdf, 73 kb

OUTI-kirjastojen asiakkaiden sotusiilon rekisteriselostepdf, 92 kb

Servmanagerin rekisteriselostepdf, 16 kb

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, on rekisteröidyllä oikeus pyytää tiedot itseään koskevista rekisterinpitäjän käsittelemistä tiedoista.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus tarvittaessa täydentää puutteelliset henkilötiedot toimittamalla lisäselvitys rekisterinpitäjälle.

Mikäli henkilötietoja ei tarvita enää siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, rekisteröity on peruuttanut suostumuksen, johon tietojen käsittely on perustunut, tai rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti, rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua rekisteristä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa tarkemmin nimetyissä tapauksissa. Edellä mainittuja oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa allekirjoitettuna osoitteeseen:

Iin kunta

Tietosuojavastaava
Jokisuuntie 2
91100 Ii

Lomake tarkastuspyyntöä vartenpdf, 230 kb

Lomake korjaamis- tai poistopyyntöä vartenpdf, 9 kb

Tietoturva- ja tietosuojasyistä johtuen tietoja toimitetaan manuaalisina asiakirjoina tai turvaposti -palvelun kautta.

Paperisena toimitettuihin yhteydenottoihin pyydetään liittämään rekisteröidyn tarvittavat yhteystiedot asian käsittelemiseksi ja tietojen toimittamiseksi.

Pyydettävien tietojen täsmentäminen yhteydenotossa nopeuttaa asian käsittelyä ja tietojen toimittamista.

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, on rekisteröidyllä oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle, joka tässä tapauksessa on ensisijaisesti tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800
00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja[at]om.fi