Iin vesiliikelaitos

Iiläisten vesihuollon kumppani

Iin vesilaitoksen jakama vesi on kokonaan pohjavettä. Lähtevä verkostovesi täyttää sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaiset terveydelliset laatuvaatimukset. Vettä jaetaan kuluttajille noin 490 000 m3 / vuodessa ja vedenkulutus asukasta kohti on noin 140 litraa / vuorokausi. Vesiliittymiä noin 4500 kpl ja alueella on kuluttajia noin 9100 henkilöä. Vedenottamoita on 11 kpl.

Yhteystiedot:

Iin vesiliikelaitos
Jokisuuntie 2 / PL 24, 91101 Ii
faksi 08 8178 600

vesiliikelaitos@ii.fi

Ilta- ja viikonloppupäivystys
p. 040 038 3061

Henkilöstö:

Vesiliikelaitoksen johtaja Pekka Paaso
p. 050 3881 840, pekka.paaso(a)ii.fi

Toimistosihteeri Anne Sipola
p. 050 3753 930, anne.sipola(a)ii.fi

Vesihuoltomestari Visa Kämäräinen
p. 050 3950 380, visa.kamarainen(a)ii.fi

Asentaja Aarni Paaso
p. 050 3950 382

Asentaja Pasi Keltamäki
p. 050 3950 383

Asentaja Jari Viinamäki
p. 050 3950 381

Asentaja Teemu Paaso-Rantala
p. 050 3950 384

Tietoa vedestä

Seloste

Veden laatu

Juomaveden laatu

ph

7,1

6,5-9,5

kovuus

0,79 mmol / l (pehmeä)

ei vaatimusta

rauta

< 0,01mg/l

0,2 mg / l

magnaatti

<0,005mg / l

< 0,05 mg / l

nitraatti

0,088 mg / l

< 25 mg / l

väri

< 10 mg/lPt

< 15mg / lPt

Katso myös

Iin vesiliikelaitoksen johtokunta 2013 - 2016

varsinainen jäsen

varajäsen

Mähönen Jouni, puheenjohtaja

Kuha Veera

Hast Mika, varapuheenjohtaja

Kivelä Tauno

Hyry Paula

Kaisto Seija

Jokela-Lantiainen Ritva

Kiviniemi Seppo

Alaraasakka Aili-Marja

Jyrkkä Tellervo

Kova Tauno

Tauriainen Juho

Pakonen Ilkka

Höyhtyä Jaakko

Parviainen Pekka

Tiiro Matti

Turtinen Maire

Liimatta Marja-Leena