Iin vesiliikelaitos

Iiläisten vesihuollon kumppani

Iin vesilaitoksen jakama vesi on kokonaan pohjavettä. Lähtevä verkostovesi täyttää sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaiset terveydelliset laatuvaatimukset. Vettä jaetaan kuluttajille noin 460 000 m3 / vuodessa ja vedenkulutus asukasta kohti on noin 130 litraa / vuorokausi. Vesiliittymiä noin 4500 kpl ja alueella on kuluttajia noin 9535 henkilöä. Vedenottamoita on 11 kpl.

Esittelyä vesiliikelaitoksen toiminnasta:

Yhteystiedot:

Iin vesiliikelaitos
Jokisuuntie 2 / PL 24, 91101 Ii
vesiliikelaitos@ii.fi

Ilta- ja viikonloppupäivystys
p. 040 038 3061

Henkilöstö:

Vesiliikelaitoksen johtaja Pekka Paaso
p. 050 3881 840, pekka.paaso(a)ii.fi

Toimistosihteeri Anne Sipola, laskutus ja liittymien siirrot
Asiakaspalvelu osoitteessa: Piisilta 1, 1 krs, Ii (Micropolis)
p. 050 3753 930, anne.sipola(a)ii.fi

Vesihuoltomestari Visa Kämäräinen
p. 050 3950 380, visa.kamarainen(a)ii.fi

Asentaja Aarni Paaso
p. 050 3950 382

Asentaja Pasi Keltamäki
p. 050 3950 383

Asentaja Jari Viinamäki
p. 050 3950 381

Asentaja Teemu Paaso-Rantala
p. 050 3950 384

Asentaja Markku Perttu
p. 040 5858 656

Vanhalla jätevedenpuhdistamolla, osoitteessa Alarannantie 83 Ii, otetaan vastaan Iin kunnan alueelta asuntojen jätevesistä peräisin olevia sakokaivo- ja umpisäiliölietettä. Jätehuoltoyritykset voivat tuoda puhdistamolle lietteitä arkisin klo 8.00-15.00 välisenä aikana tekemällä siitä erillisen sopimuksen laitoksen kanssa. Kuormat mitataan purettaessa automaattisesti ja lietteen tuojalta peritään käsittelystä aiheutuvat kustannukset, lisätietoja vesihuoltomestari Visa Kämäräinen p. 050 3950 380.

Oijärven Vesi Oy

Lamminkankaantie 522
95160 Oijärvi
Johtaja Vesa Kangasniemi
p. 040 5135 426

Tietoa vedestä

Seloste

Veden laatu

Juomaveden laatu

ph

7,1

6,5-9,5

kovuus

0,79 mmol / l (pehmeä)

ei vaatimusta

rauta

< 0,01mg/l

0,2 mg / l

magnaatti

<0,005mg / l

< 0,05 mg / l

nitraatti

0,088 mg / l

< 25 mg / l

väri

< 10 mg/lPt

< 15mg / lPt

Katso myös

Iin vesiliikelaitoksen johtokunta 2017 - 2021

varsinainen jäsen

varajäsen

Hekkala Hannes, puheenjohtaja

Turtinen Matti

Kaarre Martti, I varapuheenjohtaja

Autio Aini

Vuononvirta Tiina, II varapuheenjohtaja

Koivisto Mika

Jämsä Meeri

Alaraasakka Aili-Maria

Kuha Veera

Kaleva Oili

Pietilä Mikael

Teppo Tapani

Pyörälä Juuso

Höyhtyä Jaakko

Tauriainen Juho

Jeronen Mika

Turtinen Maire

Liimatta Marja-Leena