Yleiskaavoitus

Yleiskaavan tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön ohjaaminen ja toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa tarkastellaan taajaman kasvusuunnat.

Iin keskustaajaman osayleiskaava käsittää keskustan lisäksi lähiympäristön kyläalueet lukuun ottamatta Iin Asemakylää.
Iin keskustaajaman osayleiskaava: osayleiskaavapdf, 10782 kb, kaavaselostuspdf, 6227 kb, osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1370 kb, alueinventointipdf, 5383 kb, alueinventoinnin liitteetpdf, 22482 kb, arkeologinen inventointipdf, 13030 kb, luontoselvityspdf, 1648 kb, maisemaselvityspdf, 25379 kb, liikenneverkkopdf, 1096 kb, Illinsaaren mitoitustaulukkopdf, 258 kb,luonnosvaiheen palautepdf, 17692 kb, toisen luonnosvaiheen palautepdf, 8394 kb ja ehdotusvaiheen palautepdf, 15318 kb.

Iin keskustaajaman osayleiskaavan laajennus (Asemakylä osayleiskaava) hyväksyttiin Iin kunnanvaltuustossa 20.2.2012. Kaava ohjaa alueen maankäyttöä antaen Iijoen rantavyöhykkeellä perusteet rakennuslupien ja poikkeamispäätösten käsittelylle sekä varaa alueen valtatie 4:n ohikulkutien uudelle linjaukselle Iin kohdalla. Kaavakartta 1pdf, 3099 kb, Kaavakartta 2pdf, 535 kb, Kaavaselostuspdf, 3385 kb.

Viime vuosina on Ojakylän alueelle muodostunut uutta pientaloasutusta ja rakentamishalukkuutta on edelleen. Alueelle on valmistunut osayleiskaavan laajennuspdf, 429 kb.


Merenrannikon ja saarten alueella sekä Oijärvellä on voimassa olevat yleiskaavat; Pitkäniemen aluepdf, 1052 kb, Iijokisuun aluepdf, 1240 kb, Laitakarin aluepdf, 946 kb, Olhavan aluepdf, 1130 kb, Ulkosaaret yläosapdf, 399 kb ja alaosapdf, 353 kb / kaavamääräyksetpdf, 479 kb; Kuivaniemen aluepdf, 1615 kb/ kaavamääräyksetpdf, 132 kb; Oijärvipdf, 2962 kb.


Tuulivoimapuistojen osayleiskaavat: Olhavan tuulivoimapuistopdf, 3590 kb, Olhavan tuulivoimapuiston laajennuspdf, 2432 kb, Nybyn tuulivoimapuistopdf, 2275 kb, Myllykankaan tuulivoimapuistopdf, 1545 kb ja Isokankaan tuulivoimapuistopdf, 3045 kb ja
kaavaselostuspdf, 9855 kb.
Suurhiekan merituulipuisto; osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1937 kb (OAS), osayleiskaavapdf, 2220 kb ja kaavaselostuspdf, 3774 kb. Lisätietoa tuulipuistohankkeesta ja siinä tehdyistä selvityksistä hankkeesta vastaavan sivuilta: http://www.wpd-finland.com/fi/tuulivoimaprojektit/merituulivoima/li-suurhiekka.html.


Nähtävillä olevat yleiskaavat:Vireillä olevat yleiskaavat:

Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistaminen Karhun alueella: Osayleiskaavan muutoksen tavoitteena on merellisen Karhun saaren asuinalueen toteuttamisen mahdollistaminen saaren keskiosaan. Lisäksi tavoitteena on tarkistaa Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan ratkaisuja muun muassa vapaa-ajan asutuksen, pysyvän asutuksen ja alueen virkistyskäytön osalta. Suunnittelualue sisältää Karhun saaren kokonaisuudessaan ja osan pääsaaren viereisistä lähisaarista. Alustavan aikataulun mukaan yleiskaavan muutoksen valmisteluaineisto on nähtävillä loppukeväällä ja kaavaehdotus syksyllä 2018. Tavoitteena on, että kaavamuutos valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 24.11.2017 – 29.12.2017,
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)pdf, 972 kb

Karhun asemakaavaan ja yleiskaavan tarkistukseen liittyen pidetään esittely- ja keskustelutilaisuus torstaina 25.1.2018 klo 17.00 alkaen Nätteporin auditoriossa (os. Puistotie 1, Ii).


Palokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava: osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)pdf, 2490 kb, kaavaluonnospdf, 5463 kb, kaavaselostus (19.6.2017)pdf, 21087 kb, näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteetpdf, 24109 kb, melu- ja varjostusmallinnuksetpdf, 19826 kb, arkeologinen inventointi ja täydennysinventointipdf, 10612 kb, luontoselvityspdf, 13935 kb, natura-arviointipdf, 3688 kb.
Y
mpäristövaikutusten arviointiohjelmaan (YVA) liittyvät asiakirjat, annetut lausunnot sekä ohjelman eteneminen päivittyvät prosessin edetessä Ympäristöhallinnon sivuille osoitteeseen: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/
Palokankaan_tuulivoimapuisto_Ii/Palokankaan_tuulivoimapuisto_Ii(39129)


Pahkakosken tuulivoimapuiston osayleiskaava:

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto:
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)pdf, 1842 kb
- kaavaehdotuspdf, 10658 kb
- kaavaselostus (15.1.2018)pdf, 33689 kb
- näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteetpdf, 12402 kb
- melu- ja varjostusmallinnukset liitteineenpdf, 12948 kb
- arkeologinen inventointipdf, 8875 kb
- sähkönsiirtolinjan arkeologinen inventointipdf, 7107 kb
- luontoselvityspdf, 9741 kb
- yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta antaman lausunnon huomioon ottaminenpdf, 57 kb
- natura-arviointipdf, 4458 kb
- vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiinpdf, 7595 kb

Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä kesällä 2017. Kaavasta pyydettiin myös viranomaislausunnot. Nähtävillä ollut luonnosvaiheen aineisto: osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)pdf, 2541 kb,
kaavaluonnospdf, 9777 kb, kaavaselostus (19.6.2017)pdf, 20596 kb, näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteetpdf, 9879 kb, melu- ja varjostusmallinnuksetpdf, 5840 kb, arkeologinen inventointipdf, 8875 kb, sähkönsiirtolinjan arkeologinen inventointipdf, 7107 kb, luontoselvityspdf, 5332 kb, natura-arviointipdf, 4458 kb.
Ympärisövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA) liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä Ympäristöhallinnon sivuilla osoitteessa: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/
Iin_Pahkakosken_tuulivoimahanke_Ii/Iin_Pahkakosken_tuulivoimahanke_Ii(36185)Asiakirjojen avaaminen:
Osa tiedostoista voi olla Pdf muodossa. Ilmaisen Adobe Readerin voit ladata oheisesta kuvakkeesta:
Get Adobe® Reader®