Häiriöitä liikenteessä / Vesi- ja viemärijohtojen saneeraus

Iin vesiliikelaitos ja JP Matic Oy ovat aloittaneet vesi- ja viemärijohtojen korjauksen Alarannantien ja Jokisuuntien varressa. Työt on aloitettu Alarannantien läheisyydessä ja viikolla 45 (8.11.2021 -) siirrytään Jokisuuntien varteen. Alkuvaiheessa rakennustyö tapahtuu Jokisuuntien varressa olevan kevyenliikenteen väylän välittömässä läheisyydessä. Väylä katkaistaan vain alitustöiden aikana mutta väylällä liikkuu työmaan ajoneuvoja ja hetkellisesti raskasta kalustoa. Väylän kulkijoiden tulee ottaa huomioon poikkeuksellinen tilanne koko työmaan ajan. Poikkeuksellisista liikennejärjestelyistä tiedotetaan liikennemerkein.

Noin kolmen viikon kuluttua eli 29.11.2021 työmaa siirtyy pääosin Jokisuuntien pohjoispuolelle, jolloin häiriö ei ole enää niin merkittävä kevyen liikenteen väylälle.

Työmaa ulottuu Jokisuuntien varressa Alarannantieltä Kiiskentien risteykseen saakka. Työn arvioidaan valmistuvan pääosiltaan 17.12.2021 mennessä.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä asukkaille ja liikenteelle.

Lisätietoja:

Iin vesiliikelaitos / Visa Kämäräinen 050-3881840
JP Matic Oy / Marko Ylitalo 050-4006882 19.11.2021 saakka
                        / Marko Räihä 045-8914430 22.11.2021 alkaen

Ote yleiskartasta: