Asemakaavat

Asemakaava on tarkin kaavataso, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tietyn alueen käyttötarkoitus sekä ohjataan rakentamista. Asemakaavan perusteella voi hakea suoraan rakennuslupaa kaavan mukaiselle rakentamiselle. Yleiskaava ohjaa asemakaavan laatimista.

Iin kunnassa on asemakaava-aluetta keskustaajaman lisäksi Alarannalla, Iilaakson teollisuuskylän alueella ja Illinsaaressa sekä Kuivaniemen keskustaajamassa, Kaakkuriniemessä ja Merihelmen alueella.

Voimassa olevat kaavat on koottu ajantasakaavaksi, linkki kaavayhdistelmään

Voimaan tulleita asemakaavoja:

Kirkonseudun asemakaavaan muutos
Iin kunnanvaltuusto hyväksyi Iin kirkonseudun asemakaavan muutoksen 16.4.2018 ja kaavamuutos tuli voimaan 30.5.2018. Kaavamuutos tuo raamit kuntakeskustan merkittävälle kehittämiselle lähivuosina. Tavoitteena on nykyistä vetovoimaisempi, eläväisempi ja tiiviimpi kuntakeskus. Kaavamuutos mahdollistaa muun muassa keskustan kaupallisen kehittämisen, täydennysrakentamisen ja liikenneratkaisujen parantamisen. Kaavamuutos laadittiin tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntalaisten ja muiden osallisten kanssa.

Kaava-aineisto: