Asemakaavoitus

Kaakkuriniemen asemakaavan muutos – sataman ja Tyllipuiston alue

Iin kunnanhallitus on päättänyt 25.2.2019 kokouksessaan käynnistää Kaakkuriniemen asemakaavan muutoksen laatimisen. Samassa yhteydessä kunnanhallitus päätti lopettaa alueella käynnissä olleen kaavamuutoksen laadinnan. Uuden kaavahankkeen aluerajaus on pienempi kuin lopetetussa kaavamuutoksessa. Kaavahankkeessa alueen asemakaavaa tarkistetaan alueelle suunnitteilla olevan satamahankkeen vuoksi.

Kunnanhallitus on päättänyt 10.6.2019 kokouksessaan asettaa kaavamuutoksen valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Kaavaluonnoksessa on tarkistettu voimassa olevassa kaavassa osoitettua venesatama-alueen rajausta. Luonnoksessa alueelle on osoitettu myös yksi uusi erillispientalotontti.

Asemakaavan valmisteluaineisto on julkisesti nähtävillä 24.6. – 2.8.2019 välisen ajan. Aineisto on julkisesti nähtävillä internetin lisäksi Iin kunnanviraston asiointipisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii).

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää valmisteluaineistosta mielipide. Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 2.8.2019 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo [at] ii.fi

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto:

Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelin 39 tontilla 1 (Tornikuja):

Iin kunnanhallitus päätti 24.6.2019 kokouksessaan asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien vuokra-asuntojen toteuttaminen tontille. Kaavamuutos on käynnistetty Iin vuokratalot Oy:n hakemuksesta. Kaavamuutoksen laatimisesta ja vireilletulosta päätettiin 3.12.2018.

Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston asiointipisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii) sekä kunnan internet-sivuilla (osoitteessa http://ii.fi/asemakaavoitus) 3.7. – 9.8.2019 välisen ajan.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää kaavaehdotuksesta muistutus. Muistutukset pyydetään toimittamaan 9.8.2019 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo [at] ii.fi.

Nähtäville asetettu ehdotusvaiheen kaava-aineisto:

Valmisteluvaiheessa nähtävillä ollut (16.5. - 17.6.2019) kaava-aineisto:

Kirkonseudun asemakaavan muutos, Jokisuuntien ja Rytikujan tiealueet (maantie 18755):

Iin kunnanhallitus päätti 24.6.2019 kokouksessaan asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville. Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa Rytikujan ja Jokisuuntien maantiealueista katualuetta. Kaavamuutos mahdollistaa osaltaan keskustan katualueiden kehittämisen. Kaavamuutoksen voimaantulon jälkeen kunta voi tehdä kadunpitopäätöksen alueeseen liittyen. Asiaan liittyen on käyty neuvotteluja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kanssa. Iin kunnanhallitus päätti asemakaavan muutoksen laatimisen käynnistämisestä 10.12.2018.

Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston asiointipisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii) sekä kunnan internet-sivuilla (osoitteessa http://ii.fi/asemakaavoitus) 3.7. – 9.8.2019 välisen ajan.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää kaavaehdotuksesta muistutus. Muistutukset pyydetään toimittamaan 9.8.2019 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo [at] ii.fi.

Nähtäville asetettu ehdotusvaiheen kaava-aineisto:

Valmisteluvaiheessa nähtävillä ollut (10.5. - 10.6.2019) kaava-aineisto:

Aiemmin (18.12.2018 – 25.1.2019) nähtävillä ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma: