Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta

Iin kunta toivoo kaikille asukkaille malttia ja rauhallisuutta.

Päivitetty 26.3.2020 klo 9.00: Tämänhetkisen tiedon mukaan Iin kunnan ja Oulunkaaren alueella Oulunkaaren alueella koronavirustilanne ei toistaiseksi ole edennyt epidemiavaiheeseen ja tilanne on rauhallinen. Kaikkien on syytä välttää matkustamista, huolehtia käsihygieniasta sekä itsestä ja lähimmäisten terveydestä.

Kaikki poikkeusoloihin liittyvät kunnan tiedotteet julkaistaan: ii.fi/korona

Jos epäilet tartuntaa

Oulunkaaren terveysasemille on perustettu erilliset infektiovastaanotot kaikille hengitystieinfektio-oireista kärsiville asiakkaille. Tällä hetkellä on liikkeellä monia hengitystieinfektioita aiheuttavia tauteja, kuten RS-virus ja influenssa ja valmistaudumme myös koronavirukseen.

Ensimmäinen yhteydenotto tulee virka-aikana (ma-pe klo 8-16) tehdä puhelimitse Oulunkaaren Iin terveysasemalle: p. 08 5875 6500.

Virka-ajan ulkopuolella yhteydenotot tehdään alueellisiin neuvontanumeroihin, joissa arvioidaan jatkotoimenpiteet. Alueellinen neuvontanumero on Iin kunnan osalta Oulun seudun yhteispäivystys (OSYP:n) numero 08 315 2655. Neuvontanumero palvelee ympärivuorokautisesti.

>> Katso toimintaohjeet: oulunkaari.com/koronainfo

Muutokset Iin kunnan palveluissa 18.3.2020 alkaen

Sosiaali- ja terveystoimi

Kuivaniemen terveysasema suljetaan 20.3. – 16.8.2020 ajaksi. Resurssit keskitetään Iin terveysasemalle, jotta palveluiden tuotanto voidaan turvata koronaepidemian aikana. Jo varatut ajat pyritään hoitamaan Iin terveysasemalla. Henkilökunta ottaa kaikkiin asiakkaisiin yhteyttä jo varattujen aikojen osalta. 

Mikäli sinulla on varattu kiireetön aika terveydenhuoltoon ja sinulla on infektio-oireita, on aika siirrettävä myöhempään ajankohtaan. Peruutuksen voi tehdä Oulunkaaren Omahoito-verkkopalvelussa (oulunkaarenomahoito.com) tai soittamalla ajanvarausnumeroon p. 08 5875 6500.

Ulkopuolisten vierailut Oulunkaaren asumisyksiköissä ja vuodeosastoilla kielletään. Tapauskohtaisesti kuitenkin arvioidaan kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset sekä saattohoidossa olevien läheiset. Mikäli haluat vierailla yksiköissä, ota puhelimitse yhteyttä henkilökuntaan.

Kaikki työ- ja päivätoiminta keskeytetään. Asiakkaiden palvelutarve kartoitetaan ja palvelut järjestetään yksilöllisesti. Sosiaalitoimisto on avoinna normaalisti, mutta yhteydenpito pyritään hoitamaan puhelimitse ja Omahoito-palvelun kautta. Hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti ensisijaisesti Omahoidossa. Hakemusten käsittelyssä voi olla viivettä. Sovitut tapaamisajat ovat voimassa, mutta infektio-oireista kärsiviä pyydetään varaamaan uusi aika. Sosiaali- ja perhepalveluihin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä palveluohjauksen numeroon: 08 5875 5010.

Yli 70-vuotiaat: Velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet). Toimintaohjeen mukaan Oulunkaari kehottaa yli 70-vuotiaita noudattamaan erityistä varovaisuutta esimerkiksi kauppa-asioinneissa. Myös ryhmissä oleskelua on syytä välttää. Asiointiapua kannattaa pyytää rohkeasti sukulaisilta ja tutuilta. Lisätietoja antavat Iin vanhuspalveluiden palveluohjaajat arkisin p. 050 3950 494 (klo 8-10). Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain perusteella myönnetyt palvelut ovat edelleen voimassa ja niitä saa käyttää.

  • Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto, p. 050 395 0331

Perusopetus ja lukio

Koulujen tilat suljetaan 13.4.2020 asti. Kouluissa järjestetään esiopetus sekä perusopetuksen 1 -3 luokkien lähiopetus mutta kouluun ei ole kuitenkaan pakko mennä, vaan myös 1—3 luokkalaisia suositellaan vahvasti edelleen osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista. 

Kouluruokailu ja ruokahuolto järjestetään vain lähiopetuksessa oleville oppilaille. Oppilashuollon palvelut ovat käytettävissä myös kotona opiskeleville oppilaille. Oppilaisiin ollaan yhteydessä joka päivä. Haluamme varmistaa, että kaikki ovat opetuksessa mukana.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Toiminta jatkuu pääosin normaalisti Iin päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuksen yksiköitä ja lapsiryhmiä voidaan tarvittaessa yhdistää sekä yksiköissä voi työskennellä varhaiskasvatuksen henkilöstöä muista yksiköistä. Tiedottaminen tapahtuu varhaiskasvatusyksiköiden kautta jaettavilla tiedotteilla kotiin. Mikäli lapsenne on sairaana, on tärkeää jäädä kotiin. Mikäli huoltajalla on mahdollisuus hoitaa lastaan kotona, suosittelemme sitä.

Kulttuuri-, liikunta-, kirjasto-, kansalaisopisto-, nuoriso- ja työtoimintapalvelut

Museot, teatterit, kulttuuritalot, kirjastot ja kirjastoautot, harrastustilat ja -paikat ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan 17.3.-13.4.2020. 

Kirjastot palvelevat puhelimitse ja sähköpostitse. Keskitetyn asiakaspalvelun puhelinnumero on 050 3950 385 ja sähköpostiosoite kirjasto [at] ii.fi, joihin vastataan arkisin klo 9 - 15. Lainojen eräpäivät ja varausten viimeiset noutopäivät on siirretty, ja ne ovat aikaisintaan 4.5.2020. Maksuja ei synny kiinniolon aikana. Verkkopalvelut: Outi-verkkokirjasto ja eKirjasto osoitteessa outi.finna.fi ovat auki kellon ympäri.

Tuunataan työtä -hankkeen toiminnot pysyvät käynnissä etäyhteyksiä käyttäen.

Iissä hiihtoladut pidetään auki sään salliessa toistaiseksi, jääalueita ei ylläpidetä.

  • Lisätiedot: Hyvinvointijohtaja Tarja Rahkola p. 050 395 0386

Eläinlääkäri

Kiireettömät ajanvaraukset peruutetaan ajalta 18.3.-12.4.2020. Kiireettömiksi luokitellaan rokotukset, kastraatiot, sterilaatiot, viralliset röntgentutkimukset ja osa hedelmällisyys- ja terveydenhuoltokäynneistä. (Pudasjärvellä rehu- ja tarvikemyyntiä pidetään avoinna mahdollisuuksien mukaan arkisin klo 9-12.) Kiireettömiä aikoja varataan 13.4.2020 alkavaan ajankohtaan.

  • Lisätiedot Iin osalta: Kaupungineläinlääkärit Sampo Remes p. 050 395 0405 ja Meelis Reimaa p. 0500 318 168.

Yrityspalvelut

Useat organisaatiot voivat auttaa yrittäjiä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Iin yrityspalvelut palvelee puhelimitse ja verkkoneuvotteluin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa

Vierailut ja väen kokoontumiset
Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Toimintaohjeena, yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt. 

Ulkomailta palaaminen
Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Liikkuminen
Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

Työn tekeminen
Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali-ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.