Iin etäyhdistysilta

Alkaa

Päättyy

Hei Sinä yhdistysaktiivi!

Tervetuloa Iin etäyhdistysiltaan 3.11. klo 18.00-20.00. Illan aikana esittäytyy eri hankkeita ja ne kertovat millaisia toimintoja niillä on tarjota Iissä toimiville yhdistyksille. Illassa myös kuullaan yhdistyksille tehdyn tarvekartoituksen tuloksia ja keskustellaan yhdistysten tarpeista ja kehitysideoista.

Liitteenä tarkempi ohje Teamsillä toteutettavaan etäyhdistysiltaan osallistumiseksi. Alla linkki, jolla pääset osallistumaan yhdistysiltaan etänä.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGE1ZDU5YWEtZmEy…

Liity Microsoft Teams -kokoukseen
Lisätietoja Teamsista | Kokousasetukset

Tervetuloa!

18.00-18.30 Yhdistyksistä hyvinvointia -hanke, (Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry)
Mikko Männistö ja Heidi Similä
-Hankkeen ja tarvekartoituksen tulosten esittely sekä kehityskohteen ideointi.

18.30-19.00 Vertaistervarit -hanke (Psoriasisliitto), Anne Savuoja ja Mari Saukkoriipi
-Vertaistervarit-hanke kutsuu osallistujia hyvinvointia edistäviin vertaisryhmiin Iissä

19.00-19.30 Yhdistyksistä hyvinvointia -hanke. Jatketaan kehitysideoiden työstöä.
-Yhteenveto esiin nousseista kehityskohteista ja tarpeista, yhteisen kehityskohteen valinta

19.30-19.45 NOVA2 -hanke (Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry), Tanja Löytynoja ja Kristiina Kangas
-NOVA2 -hankkeen toiminta Iissä: tulevat koulutukset, liikuntakaveritoiminta, yhteistyömahdollisuudet

19.45-20.00 Työtä hyvässä seurassa -hanke (Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry), Eeva-Leena Ylimäki
-Hanke-esittely

Kohderyhmä

Muut tapahtumat

Tapahtumapaikan osoite

Tapahtuma on verkossa

Järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, Psoriasisliitto ry, Iin kunta

Yhteyshenkilön yhteystieto

Mikko Männistö, 0503687456, mikko.mannisto@popli.fi

Tapahtumat

Ma 19.10 - Pe 23.10.2020
To 22.10.2020 • 17:30
Ti 27.10 - Ti 15.12.2020
Ti 03.11.2020 • 18:00
To 05.11.2020 • 17:30
Su 08.11.2020 • 16:00
Ma 09.11.2020 • 17:00
To 19.11.2020 • 13:00
Su 22.11 - Su 22.11.2020