Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan yleisötilaisuus

Alkaa

Päättyy

Ilmatar Ii Oy suunnittelee enimmillään noin 63 tuulivoimalan suuruisen tuulivoimahankkeen rakentamista Iin keskustaajamasta 4-20 kilometriä koilliseen rajautuen Oulun kaupungin rajaan Yli-Iissä. Hankkeessa tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa (VE 1 ja VE 2) ja ns. nollavaihtoehtoa. Tuulivoimapuiston liittämiseksi kantaverkkoon tutkitaan kahta vaihtoehtoa, joko liittymistä Yli-Olhavan Tuomelan sähköaseman ympäristössä (11 km) tai Simojoen sähköasemalla (n. 40 km).

Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 10.6.2019 § 174 asettaa hanketta varten laadittavan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä siihen liittyvän ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman nähtäville kuulemista varten 20.6. – 20.8.2019 väliseksi ajaksi.

Tilaisuudessa esitellään tuulivoimahanketta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmaa. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Kohderyhmä

Yleisötapahtumat

Tapahtumapaikka

Pohjois-Iin koulu

Tapahtumapaikan osoite

Virkkulantie 27, Pohjois-Ii

Järjestäjä

Iin kunta / Ilmatar Ii Oy / Ramboll Finland Oy

Yhteyshenkilön nimi

Jaakko Raunio

Yhteyshenkilön yhteystieto

p. 050 4083811

Tapahtumat