Tieto & Taito -paja

Tieto & Taito -paja
Tieto & Taito -pajalla tarjotaan valmennusta 17-28-vuotiaille työttömille iiläisille nuorille. Toiminnan tarkoituksena on tukea nuoria toteuttamaan yksilölliset suunnitelmansa, edistää nuorten työllisyyttä ja helpottaa opiskelemaan hakeutumista.

Tieto- ja taitopaja tarjoaa nuorille starttivalmennusta matalan kynnyksen toimintana. Startti valmennus sijoittuu pajajakson alkuun ja antaa mahdollisuuden tutustua pajan eri toimintoihin. Valmennuksessa pyritään vahvistamaan ja edistämään nuorten vuorovaikutustaitoja, elämänhallintaa ja arjessa selviytymistä yksilöllisen tarpeen mukaan. Starttivalmennuksen aikana voidaan myös selvittää terveydellisiä haasteita, oppimisvaikeuksia tai muita tuen tarpeita.