Yritysyhteistyö

Olisiko yrityksellesi mahdollista saada uutta tuloa sivuvirroista? Ota yhteyttä, niin otetaan yhdessä asiasta selvää!

Tuunataan työtä -hankkeen yhtenä tavoitteena on saada yritysten sivuvirrat ja hukkamateriaalit hyötykäyttöön ja sitä kautta edesauttaa paikallisia työllistymään.  Materiaalien sivuvirroista tuotteistetaan uutta liiketoimintaa ja uutta työtä kiertotalousajattelua hyödyntäen. Muun muassa, jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttö, esim. purkujätteet, tekstiilit, siirtyminen kulutustuotteiden myynnistä palvelujen tarjoamiseen jne. voi tarjota uutta työtä ja liiketoimintaa. 
Sivuvirtaselvitys toteutetaan yritysvierailuilla, joissa selvitetään yrityksen tuottamie ylijäämämateriaalien määriä ja mahdollisia materiaalitarpeita. Toisen yrityksen jäte voi olla hyödyllinen materiaali toiselle. Selvityksen perusteella lähdetään kehittämään materiaalien käyttöä.

Etsitkö työntekijää?

Tuunataan työtä -hankkeessa on asiakkaina iiläisiä eri alojen osaajia, jotka etsivät työtä. Suurella osalla heistä on oikeus palkkatukeen, mikä tarkoittaa että työnantajalle korvataan osa uuden työntekijän palkkauskustannuksista. Korvauksen määrä riippuu palkattavan henkilön palkkatukioikeudesta, mutta useimmiten se on 30-50% palkkauskustannuksista. Hankkeen kautta palkkatukea on mahdollista saada 31.05.2020 asti. Palkkatukihakemus jätetään TE-toimiston käsittelyyn viimeistään kaksi viikkoa ennen työsuhteen alkamista. TE-toimisto päättää viime kädessä palkkatuen myöntämisestä. Palkkatukea voidaan myöntää myös osa-aikaiseen tai kausiluonteiseen työhön. Lue lisää palkkatuesta TE-toimiston sivuilta.

Hanke auttaa mielellään kaikissa palkkatukeen ja sen hakemiseen liittyvissä asioissa. Hanke järjestää myös työnohjaussparrausta ja lisäkoulutusta esimiehille sekä työyhteisöille koskien lisätukea tarvitsevien työntekijöiden perehdytystä.