Varhaiskasvatuksen kehittämishanke

Iin kunnan varhaiskasvatuksessa on käynnistynyt hanke, jossa tavoitteena on kehittää ja edistää innovatiivisia oppimisympäristöjä varhaiskasvatuksen sisä- ja ulkotiloihin sekä lähiympäristöihin. Tavoitteena oppimisympäristöjen kehittämisessä on, että niissä yhdistyvät leikki, liikunta, lasten luontosuhteen edistäminen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen. Erilaisten oppimisympäristöissä tapahtuvien kokeilujen avulla edistetään monipuolista varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista ja luodaan joustavia, muunneltavia ja eri-ikäisille lapsille soveltuvia oppimisympäristöratkaisuja ja toimintamalleja yhdessä lasten ja huoltajien kanssa. 

Hankkeessa päiväkotien ja perhepäivähoidon oppimisympäristöjä varustetaan kalusteilla, laitteilla, sovelluksilla/ohjelmistoilla ja henkilöstöä koulutetaan sekä osaamista kasvatetaan kehittämistehtävien avulla. Mukana hankkeessa ovat kaikki kunnan varhaiskasvatusyksiköt sekä perhepäivähoito. 

Hanke kestää vuoden 2020 loppuun asti ja sen päärahoittaja on Opetushallitus, hanke sisältää myös omarahoitusosuuden. Hankkeesta vastaa hanketyöntekijä sekä varhaiskasvatusjohtaja.

Hanketyöntekijä Leena Moilanen

anna-leena.moilanen [at] ii.fi
p.040 723 8110