Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hanke (2020-2022)

Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hanke on toteuttajaorganisaatioiden sisäinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on edistää organisaatioiden työntekijöiden ja esihenkilöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä pidentää työuria. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Iin, Utajärven ja Vaalan kunnat, Pudasjärven kaupunki sekä Oulunkaaren kuntayhtymä.

    

Hankkeen aikana luodaan ja kehitetään sähköinen hyvinvointitarjotin, josta työntekijät voivat valita erilaisia työnhyvinvointia ja osaamista tukevia palveluita, kuten koulutuksia ja valmennuksia. Hankkeessa rakennetaan toimintamallit työhyvinvointitarjottimen käytännön hyödyntämiseen sekä tarjottavat sisällöt, jotka voivat olla paitsi olemassa olevia palveluita, myös täysin uusia, hankkeen aikana kehitettyjä palveluita.

Henkilöstölle tarjottavissa koulutuksissa painotetaan niitä työhyvinvoinnin osa-alueita, jotka työtekijät itse kokevat merkityksellisiksi. Hankkeessa kehitetään työkaluja ja toimintamalleja myös työyhteisöjen työhyvinvointiin liittyvien tarpeiden kartoittamiseksi. Lisäksi hankkeessa kehitetään mentoroinnin toimintamalli tukemaan uusien työntekijöiden perehdytystä ja pitkiltä vapailta töihin palaavien osaamisen kehittämistä.

Hankkeessa keskitytään erityisesti ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamisen tukemiseen. Keskeisenä tavoitteena on myös panostaa osaavan työvoiman saatavuuteen lisäämällä organisaatioiden vetovoimaa mielekkäänä työpaikkana.

Hanke toteutuu ajalla 1.6.2020-31.12.2022. Hankkeen päätoteuttajana toimii Iin kunta ja osatoteuttajina Oulunkaaren kuntayhtymä ja Pudasjärven kaupunki sekä Utajärven ja Vaalan kunnat. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). 

Lisätietoja:

Päivi Vatka
Projektipäällikkö
p.040 838 1282/ paivi.vatka [at] ii.fi

 

Tutustu lisää hankkeen toimintoihin:

Digitaalinen työhyvinvointitarjotin aktivoi työntekijöitä ja tarjoaa räätälöityjä palveluja

Työhyvinvointitarjotin: hyötyjä ja mahdollisuuksia

Kokemuksia mentoroinnista Iin kunnan varhaiskasvatuspalveluissa