Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hanke (2020-2022)

Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hanke on sisäinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on edistää työntekijöiden ja esihenkilöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä pidentää työuria. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Iin, Utajärven ja Vaalan kunnat, Pudasjärven kaupunki sekä Oulunkaaren kuntayhtymä.

Hanke on päättynyt 31.12.2022. Kiitämme hankkeen osatoteuttajia, yhteistyökumppaneita ja kaikkia mukana olleita.

    

Hankkeen aikana luodaan ja kehitetään sähköinen hyvinvointitarjotin, josta työntekijät voivat valita erilaisia työnhyvinvointia ja osaamista tukevia palveluita, kuten koulutuksia ja valmennuksia. Hankkeessa rakennetaan toimintamallit työhyvinvointitarjottimen käytännön hyödyntämiseen sekä tarjottavat sisällöt, jotka voivat olla paitsi olemassa olevia palveluita, myös täysin uusia, hankkeen aikana kehitettyjä palveluita.

Henkilöstölle tarjottavissa koulutuksissa painotetaan niitä työhyvinvoinnin osa-alueita, jotka työtekijät itse kokevat merkityksellisiksi. Hankkeessa kehitetään työkaluja ja toimintamalleja myös työyhteisöjen työhyvinvointiin liittyvien tarpeiden kartoittamiseksi. Lisäksi hankkeessa kehitetään mentoroinnin toimintamalli tukemaan uusien työntekijöiden perehdytystä ja pitkiltä vapailta töihin palaavien osaamisen kehittämistä.

Hankkeessa keskitytään erityisesti ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamisen tukemiseen. Keskeisenä tavoitteena on myös panostaa osaavan työvoiman saatavuuteen lisäämällä organisaatioiden vetovoimaa mielekkäänä työpaikkana.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). 

Hankkeen päätoteuttajana toimii Iin kunta ja osatoteuttajina Oulunkaaren kuntayhtymä ja Pudasjärven kaupunki sekä Utajärven ja Vaalan kunnat.

Tutustu lisää hankkeen toimintoihin: