Yleiskaavat

Iin alueella on tällä hetkellä voimassa 15 vuoden 2000 jälkeen hyväksyttyä yleiskaavaa. Niistä pääsisällöltään asuinrakentamista tai taajamatoimintoja ohjaa kaikkiaan seitsemän osayleiskaavaa. Loput kahdeksan yleiskaavaa on laadittu tuulivoimahankkeiden ohjausta varten. Lisäksi on laadittu pieniä osayleiskaavan muutoksia koskien Iin rannikon ja saarten osayleiskaavaa.

Keskustaajaman osayleiskaava ja osayleiskaavan laajennus

Iin keskustaajaman osayleiskaava käsittää keskustan lisäksi lähiympäristön kyläalueet lukuun ottamatta Iin Asemakylää. Osayleiskaavassa on määritelty keskustaajaman laajenemissuunnat.

Kaava-aineistot:

Iin keskustaajaman osayleiskaavan laajennus (Asemakylän osayleiskaava) hyväksyttiin Iin kunnanvaltuustossa 20.2.2012. Kaava ohjaa alueen maankäyttöä antaen Iijoen rantavyöhykkeellä perusteet rakennuslupien ja poikkeamispäätösten käsittelylle sekä varaa alueen valtatie 4:n ohikulkutien uudelle linjaukselle Iin kohdalla.

Kyläalueiden yleiskaavat:

Jakkukylä liittyi osaksi Iin kuntaa vuoden 2018 alusta. Osakuntaliitoksen myötä Iin kuntaan liittyneellä alueella on keskeisten kyläalueiden osalta voimassa Yli-Iin kunnanvaltuuston 26.10.2000 hyväksymä

Alueen koillisreunassa on pieneltä osin voimassa Yli-Iin kunnanvaltuuston 28.05.2007 hyväksymä

Muilta osin Iihin liittyneellä alueella on voimassa Oulun kaupunginvaltuuston 18.4.2016 hyväksymä

Rannikon ja saarten alueen yleiskaavat

Iin rannikon ja saarten osayleiskaava:

Osayleiskaavaan on tehty useita pieniä tarkistuksia. Ajantasainen kaavayhdistelmä löytyy karttapalvelusta, linkki

Kuivaniemen merenrannikon yleiskaava:

Tuulivoimapuistojen yleiskaavat:

Suurhiekan merituulipuisto;

Lisätietoa tuulipuistohankkeesta ja siinä tehdyistä selvityksistä hankkeesta vastaavan sivuilta: wpd-finland.com/tuulivoimaprojektit/merituulivoima/li-suurhiekka