Kaavoitus ja maankäyttö

Maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset viihtyisälle, turvalliselle ja kokonaistaloudelliselle toimintaympäristölle huolehtimalla riittävästä kaavoitettavasta raakamaasta ja tonttitarjonnasta.

Yhdyskuntasuunnittelu käsittää yleiskaavoituksen, asemakaavoituksen, ranta-asemakaavoituksen sekä mittauksen ja kartoituksen.

Kaavoituskatsauksessapdf, 2545 kb on kerrottu vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista.

Kuntalaiset kehittivät Iin kuntakeskustan asemakaavaa keväällä 2017

Uusi asemakaava ulottuu vuoteen 2040 asti. Katso alla video työskentelystä.

Yhteystiedot

Kaavoittaja
Tekninen johtaja
Markku Vitikka, p. 050 3950 360

Maankäytön suunnittelija
Jaakko Raunio, p. 050 4083 811


Yhteydenotot sähköpostilla tekniset@ii.fi.