Kaavoitus ja maankäyttö

Maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset viihtyisälle, turvalliselle ja kokonaistaloudelliselle toimintaympäristölle huolehtimalla riittävästä kaavoitettavasta raakamaasta ja tonttitarjonnasta.

Yhdyskuntasuunnittelu käsittää yleiskaavoituksen, asemakaavoituksen, ranta-asemakaavoituksen sekä mittauksen ja kartoituksen.

Kaavoituskatsauksessapdf, 500 kb on kerrottu vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista.

Kaavoittaja
Tekninen johtaja
Markku Vitikka, p. 050 3950 360
markku.vitikka(a)ii.fi

Arkkitehti
Anu Syrjäpalo, p. 050 4083 811
anu.syrjapalo(a)ii.fi