Rakennusvalvonta

Rakennus-, toimenpide- ja ilmoituslupapäätökset tekee rakennustarkastaja. Rakennustarkastajan suorittama rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen.

Rakentamisesta määrää maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Iin kunnassa noudatettava rakennusjärjestyksenpdf, 182 kb määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom.). Rakennustoimintaa valvoo valvontalautakunta.

Rakennusvalvonnan aukioloajat:

Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai: klo 8.00 - 15.30
Perjantai: klo 8.00 - 15.00
Rakennusvalvonta ottaa asiakkaita vastaan ilman ajanvarausta joka keskiviikko klo 8.00 - 15.30 välisenä aikana.
Muina aikoina asiakaskäynneistä on sovittava puhelimitse/sähköpostitse rakennusvalvonnan kanssa.

Rakennustarkastajat tavoittaa puhelimitse seuraavasti:
Hannu Paasovaara, virkavapaalla 15.8.2017 saakka
Urpo Hyry: maanantai, keskiviikko, torstai, perjantai, klo 9.00 - 15.30, tiistaisin ei puhelinvastaanottoa
Jukka Lehtola:
maanantai, tiistai, keskiviikko, perjantai, klo 9.00 - 15.30, torstaisin ei puhelinvastaanottoa


Rakentamiseen liittyvät luvat haetaan verkossa Lupapiste.fi -palvelussa


Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennuslupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin.

Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Päätöksen jälkeen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Lupapiste kattaa rakennus-, toimenpide- ja purkamislupien hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan. Palvelu on selkeä ja helppokäyttöinen. Se ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla riittävän yksityiskohtaisesti. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.


Rakennusvalvontamaksujen taksapdf, 395 kb, voimassa 1.1.2017 alkaen

Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo mielellään rakennushankkeeseen ryhtyviä rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Omakotitalo- ja sitä suuremmat hankkeet on syytä esitellä rakennusvalvonnassa suunnittelun luonnosvaiheessa ennen lopullista pääpiirustusten laatimista. Rakennusvalvonnan ennakko-ohjaukseen osallistuminen parantaa suunnittelun ja rakentamisen laatua oleellisesti. Ennakko-ohjauksen läpikäyminen helpottaa rakennuslupaprosessia ja lyhentää luvan myöntämisaikaa. Rakennusluvan keskimääräinen myöntämisaika luvan jättämisestä on n. 3 viikkoa.

Rakennusalan tietopalvelu; Rakennustieto

Yhteystiedot:

sähköposti: rakennusvalvonta@ii.fi

Rakennustarkastaja
Hannu Paasovaara, virkavapaalla 15.8.2017 saakka

Rakennustarkastaja
Urpo Hyry
p. 050 430 2615

vs. Rakennustarkastaja
Jukka Lehtola
p. 040 585 2119

Toimistosihteeri
Paula Tolonen
p. 050 310 6859