Varhaiskasvatus

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus päivähoitoon. Varhaiskasvatuksesta annetun lain mukaan lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat saada alle kouluikäiselle lapselleen kunnan järjestämän päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikan vanhempainrahakauden päätyttyä.

Hoitopaikkaa voidaan hakea äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakauden päätyttyä aina kouluikään asti.

Päivähoitoalueet

Iissä on kolme päivähoitoaluetta, joissa on neljä kunnallista päiväkotia ja useita perhepäivähoitopaikkoja. Jokaisella alueella on oma alue-esimies. Päivähoitopaikkaa hakiessa lisätietoja tarvittaessa antaa päivähoitopaikan alue-esimies.

Alue-esimiehet:

  • 1. alue Nikkari: kirsti.tuominen(a)ii.fi, p. 040 357 7999

  • 2. alue Hamina: tanja.rajala(a)ii.fi, p. 040 182 9592

  • 3. alue Lakso-Kuivaniemi-Olhava: leena.juhonen(a)ii.fi, p. 040 723 8800

Vuorohoidon eli ilta-, yö- ja viikonloppuhoidon tarpeessa ota yhteys Haminan alue-esimieheen. Tutustu kunnan päiväkoteihin.

Lisäksi tarjoamme perhepäivähoitoa hoitajan kotona. Mahdollisuuksien mukaan myös perheellä on saada perhepäivähoitaja omaan kotiinsa, jos perheellä on vähintään kolme alle kouluikäistä lasta.

Iin kunta tukee yksityistä päivähoitopalvelun tuottajaa, mikäli perhe valitsee lapselleen hoitopaikan yksityisestä päiväkodista tai yksityiseltä perhepäivähoitajalta. Lue lisää yksityisen hoidon kuntalisästä.

Hoitopaikan hakeminen

Hoitopaikkoja haetaan sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella. Tarvittavat liitteet toimitetaan ko. hoitopaikkaan tai kunnan talolle varhaiskasvatuspalvelutoimistoon.

Sähköisen asioinnin hakemuksen tekemiseen tarvitset pankkitunnukset.

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Maksulaskuri 1.3.2017 alkaen

Varhaiskasvatushakemus on jätettävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Äkillisessä hoidon tarpeessa (työllistyminen, opiskelu tai koulutus) hakemukset on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua hoidon alkamisaikaa.

Kun lapsi siirtyy kunnallisen päivähoidon piiriin, Kelan maksama kotihoidon tuki lakkaa. Huoltajien velvollisuus on ilmoittaa Kelalle lapsen siirtymisestä kunnalliseen päivähoitoon. Kela perii takaisin virheellisesti maksamansa kotihoidontuen.

Kunnallisen päivähoitopaikan irtisanominen

Kunnallinen päivähoitopaikka on irtisanottava kirjallisesti lomakeella tai sähköpostiviestillä, jonka voi toimittaa alue-esimiehelle tai varhaiskasvatuspalvelutoimistoon. Tulosta lomake tästäpdf, 27 kb

Yhteystiedot

Varhaiskasvatuspalvelutoimisto
Jokisuuntie 2, PL 24, 91101 Ii

Toimistosihteeri Sirpa Rajanti
p. 050 310 6830, sirpa.rajanti(a)ii.fi

Kuljetuskoordinaattori Mika Kynsilehto
p. 040 480 6688, mika.kynsilehto(a)ii.fi