Kuntalaisbarometri

Iin kunta toteuttaa joka toinen vuosi kuntalaisbarometrin, jonka avulla kartoitetaan asukkaiden tyytyväisyyttä kunnan palveluihin ja selvitetään kehittämistoiveita.

415 kotitaloutta (noin 9 %) osallistui Iin kuntalaisbarometrin toteutukseen

Vastaajista 72 prosenttia kuului ikäryhmään 31-63. Keskimääräinen vastaaja edusti kahden aikuisen kotitaloutta (39%, 167), lapsiperheitä vastaajista oli 44 prosenttia. Vastaajista 73 prosenttia oli asunut Iissä yli 10 vuotta ja 90% aikoi jatkossakin asua Iissä.

Vertailtaessa muihin ympäryskuntiin, vastaajien mielestä Ii pärjää paremmin mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudessa, varhaiskasvatuksen ja opetuksen pienillä ryhmäkoilla sekä valtakunnallisesti näkyvällä ilmastotyöllä. Myös iiläinen luonto sekä turvallisuuden ja yhteisöllisuuden tunne olivat syitä miksi yli 70 prosenttia suosittelisi tutuilleen Iihin muuttamista.

Kuntapalveluista parhaimmat arvosanat saivat varhaiskasvatus ja opetus, yhteiskeskiarvo kouluarvosanoin 8,5.

kuntalaisbarometrin 2019 arvosanat.

Tuloksista tiedotettiin lisäksi Rantapohjassa 4.4.2019: Ii kysyi kuntalaisilta ja IiSanomissa 4.4.2019 s.12

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Ari Alatossava
p. 040 5676 700, ari.alatossava [at] ii.fi

Viestintä- ja markkinointipäällikkö Anna Saksio
p. 040 5353 362, anna.saksio [at] micropolis.fi

Kuntalaisbarometri lyhyesti

Tavoitteena on lisätä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia palveluiden kehittämisessä sekä säännöllistää kuntalaiskyselyjä. Pyyntö osallistua vuoden 2019 kuntalaisbarometriin lähetettiin 14.2.2019 julkisena tiedotteena kaikkiin Iin, Jakkukylän, Kuivaniemen, Olhavan ja Oijärven kotitalouksiin (n. 4 500 kpl). Vastauksia pyydettiin antamaan yksi per kotitalous. Barometriin pystyi osallistumaan vastaamalla verkkokyselyyn tai vaihtoehtoisesti paperilomakkeella Iin ja Kuivaniemen kirjastoilla.

Kuntalaisbarometri toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017.