Strategia, säännöt ja suunnitelmat

Kuntastrategia 2030

Kuntalain mukaan kunnan on laadittava tai tarkistettava kuntastrategia vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Vuoteen 2030 ulottuvan Iin kuntastrategian kehittämisteemoiksi on nostettu: luonnonläheinen Ii, kasvu, henkinen hyvinvointi ja systeeminen muutos. Strategiatyö viedään käytäntöön henkilöstön määrittämien lupausten (16 kpl) kautta. Strategian linjaukset toimivat kunnan talousarviotyön pohjana.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 30.5.2022 Iin uuden kuntastrategian 2030. 

Säännöt, suunnitelmat ja ohjeet

Iin kunnan säännöillä ohjataan kunnan eri viranomaisten toimintaa, toimivallan jakoa sekä tehtäviä.

Säännöt:

Ohjelmat, suunnitelmat, ohjeet: