Strategia, säännöt ja suunnitelmat

Kuntastrategia 2030 valmisteilla

Kuntalain mukaan kunnan on laadittava tai tarkistettava kuntastrategia vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Vuoteen 2030 ulottuvaa Iin uutta kuntastrategiaa on luonnosteltu kevään 2022 aikana. Kehittämisteemoiksi on nostettu: luonnonläheinen Ii, vahva kasvu, henkinen hyvinvointi ja systeeminen muutos, joiden avulla rakennetaan iiläisille kultainen 2050-luku.

Kunnanhallitus ja - valtuusto käsittelevät kuntastrategiaa toukokuussa 2022.

Tutustu luonnokseen:

Kuntastrategia 2018-2025

Kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian 19.3.2018 (§24). Strategiassa määritellään kunnan tulevaisuuden suunta ja tavoitteet.

Kuntastrategiaa on valmisteltu yhdessä yrittäjäjärjestöjen, kyläyhdistysten, nuorisovaltuuston, eläkeläisjärjestöjen, Iin seurakunnan ja työntekijäjärjestöjen kanssa. Strategialuonnos oli kuntalaisten ja sidosryhmien vapaasti kommentoitavana ajalla 28.12.17 - 17.1.2018 sekä kuntalaisille järjestettiin avoin raati 10.1.2018.

Säännöt, suunnitelmat ja ohjeet

Iin kunnan säännöillä ohjataan kunnan eri viranomaisten toimintaa, toimivallan jakoa sekä tehtäviä.
Säännöt:

Ohjelmat ja suunnitelmat:

Ohjeet: