Strategia, säännöt ja suunnitelmat

Kuntastrategia 2018-2025

Kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian 19.3.2018 (§24). Strategiassa määritellään kunnan tulevaisuuden suunta ja tavoitteet.

Kuntastrategiaa on valmisteltu yhdessä yrittäjäjärjestöjen, kyläyhdistysten, nuorisovaltuuston, eläkeläisjärjestöjen, Iin seurakunnan ja työntekijäjärjestöjen kanssa. Strategialuonnos oli kuntalaisten ja sidosryhmien vapaasti kommentoitavana ajalla 28.12.17 - 17.1.2018 sekä kuntalaisille järjestettiin avoin raati 10.1.2018.

Säännöt, suunnitelmat ja ohjeet

Iin kunnan säännöillä ohjataan kunnan eri viranomaisten toimintaa, toimivallan jakoa sekä tehtäviä.
Säännöt:

Ohjelmat ja suunnitelmat:

Ohjeet: