Rakennusvalvonta

Rakentamisesta määrää maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus. Rakennus-, toimenpide- ja ilmoituslupapäätökset tekee rakennustarkastaja.

Kaikkia katselmuksia suoritetaan, mutta niiden toimintatavasta tulee erikseen sopia rakennustarkastajien kanssa.

Rakennustoimintaa Iissä valvoo rakennuslautakunta. Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo mielellään rakennushankkeeseen ryhtyviä rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Rakennusluvan keskimääräinen myöntämisaika luvan jättämisestä on noin 3 viikkoa.

Rakennusluvan mukaiset työt on aloitettava (aloitusilmoitus) kolmen vuoden kuluessa ja saatettava loppuun (loppukatselmus) viiden vuoden kuluessa luvan antamisesta. Muistathan sopia katselmusajan luvan voimassaoloaikana. Katso lisätiedot: katselmukset

HUOM! Vuonna 2017 myönnetyt rakennusluvat raukeavat vuoden 2022 aikana, jos loppukatselmusta ei ole tehty.

Rakennustarkastajat

Asiakkaita ei oteta toistaiseksi vastaan kunnanvirastolla. Pyydämme asioimaan puhelimitse tai sähköpostitse. Rakennustarkastajat tavoittaa puhelimitse maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9 - 15 välisenä aikana.

Lupien hakeminen

Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat (rakennus-, toimenpide, suunnittelutarveratkaisu, poikkeamis-) haetaan verkossa: lupapiste.fi. Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla. Eri osapuolet pystyvät hankenäkymän kautta reaaliajassa seuraamaan asioinnin etenemistä palvelussa sekä täydentämään tarvittavia tietoja – ajasta ja paikasta riippumatta.

Liitteitä

Linkkejä