Kestävä arki ja ympäristö

10 000 asukkaan Iissä olemme sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjä, kierrättämään ja välttämään jätteiden syntyä sekä käyttämään yhteisiä resursseja maapallon kantokyvyn rajoissa. Taloudellisten säästöjen lisäksi energia- ja ilmastotyöllä monipuolistetaan aluetaloutta ja edistetään asukkaiden ja vierailijoiden hyvinvointia.

Iin kunta tavoittelee 80 prosentin hiilidioksidipäästövähennystä vuoteen 2020 mennessä, joka on jopa 30 vuotta EU:n ilmastotavoitetta ripeämpi.

Onnistuneen energia- ja ilmastotyön tuloksena, Ii on noussut valtakunnan kärkeen puolittamalla hiilidioksidipäästönsä vuosien 2007-2017 aikana. Vähähiilisyyden tavoittelussa fossiilisia raaka-aineita korvataan uusiutuvilla energialähteillä ja materiaalivirtoja käytetään aikaisempaa tehokkaammin. Seuraavaksi Iissä keskitytään jätteiden minimoimiseen ja kiertotalouden edistämiseen.

Vuosien 2007 - 2017 päästövähennys on 62 % (60 500 000 kgCO2 ), joka vastaa arviolta noin 5 500 iiläisen vuosittaista hiilijalanjälkeä. (Lähde: Suomen ympäristökeskus 2019)

Taloudellisten säästöjen lisäksi Iin kunnan energia- ja ilmastotyöllä monipuolistetaan alueen elinkeinoja ja edistetään kestävää hyvinvointia. Toimintaa ohjaa käytännöllinen työkirja "Resurssiviisas Ii tiekartta", johon kirjataan vuosittain asetetut tavoitteet ja niiden toteutumat.

Ladattavat materiaalit:

Energiaomavarainen Iin kunta

Kunta on muun muassa luopunut öljylämmityksestä kaikissa kiinteistöissä ja siirtynyt paikallisiin energialähteisiin kuten maalämpöön ja hakkeeseen. Alueen sähkö tuotetaan pääosin vesivoimalla ja useissa kunnan omistamissa kiinteistössä on lisäksi aurinkovoimalat. Tuulivoimaloista kunta saa kiinteistöveroja noin miljoona euroa vuodessa. 

Iin energia- ja materiaalitehokkuustoimia (noin 50kpl) on esitelty energialoikka.fi -sivustolla. 

Energiatehokkuussopimukset

HINKU
Iin kunta on yksi Suomen ympäristökeskuksen Kohti hiilineutraalia kuntaa - hankkeen jäsenistä (HINKU) ja sitoutunut työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimuksen 2017-2025 mukaiseen säästöön (v. 2020 1 582 MWh, v. 2025 2 373 MWh vuoden 2014 tasosta).

FISU, Circwaste
Iin kunta valittiin helmikuussa 2016 jäseneksi FISU (Finnish Sustainable Communities) verkostoon, jonka jäsenet tavoittelevat hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. FISUssa edustettuina ovat Sitra, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Tekes, Kuntaliitto, Motiva ja Suomen ympäristökeskus. Vuoden 2017 marraskuussa Ii valittiin mukaan Cirwaste kiertotalouden edelläkävijä verkostoon, jonka tavoitteena on kierrättää vähintään 55 prosenttia yhdyskuntajätteistä, hyödyntää vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä materiaalina sekä vähentämällä jätemäärää vuoden 2000 tasolle.

Lisätiedot:
Energia-asiantuntija Kari Manninen
p. 040 152 1511, kari.manninen [at] iilaakso.fi

Ympäristönhoitaja Vesa Miettunen
p. 050 464 4630, vesa.miettunen [at] ii.fi

Paikallista merkki

Iiläiset Paikallista -merkin yritykset ovat antaneet lupauksen hyödyntää resursseja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja vähentää hiilidioksidipäästöjänsä. Mukana on jo noin 50 yritystä. Lisätiedot: greenpolis.fi/paikallista sekä somessa: Facebook.com/paikallista 

Paikallista -yhteistyössä ovat mukana Iin Yrittäjät ry, Kuivaniemen Yrittäjät ry ja kunnan elinkeinojen kehittämisestä vastaava Micropolis Oy.

Kimppa-auto iltaisin ja viikonloppuisin

Kunnan henkilöstön työajoihin käyttämää täyssähköautoa voi vuokrata yksityismenoihin kuten esimerkiksi asiointi- ja harrastusmatkoihin, arkisin klo 17–00 ja viikonloppuisin klo 06–00. Kokeilun ideana on hyödyntää käyttämättömiä aikoja sekä saada tietoa, olisiko Iissä kimppa-autolle tarvetta ja missä määrin.

Auton vuokrauksesta vastaa oululainen CarDen Oy, joka huolehtii auton huolloista, vakuutuksista ja vuokramaksuista. Lisätiedot auton vuokraamisesta: ii.fi/kimppa

IlmastoAreena 2019-2021

IlmastoAreena on Micropolis Oy:n kolmivuotinen viestintähanke, jota rahoittaa Maaseuturahasto. Ympärivuotinen keskustelu viestintähankkeessamme kiteytyy vuotuisasti ilmastofestivaalina, jolloin estraadille tuodaan uusin tieto ja ratkaistaan yhdessä ilmastoasioita. Lisätiedot ja ohjelma: ilmastoareena.fi

#ilmastotoimet #kestäväkehitys #resurssiviisaskunta #iissäonideaa