Kestävä arki

Ii tavoittelee 80 prosentin hiilidioksidipäästövähennystä vuoteen 2020 mennessä, joka on jopa 30 vuotta EU:n ilmastotavoitetta ripeämpi.

Onnistuneen energia- ja ilmastotyön tuloksena, Ii on noussut valtakunnan kärkeen puolittamalla hiilidioksidipäästönsä vuosien 2007-2016 aikana. Vähähiilisyyden tavoittelussa fossiilisia raaka-aineita korvataan uusiutuvilla energialähteillä ja materiaalivirtoja käytetään aikaisempaa tehokkaammin.

Päästövähennys (v. 2007-2015) 49 500 000 kgCO2 vastaa noin 4500 iiläisen vuosittaista hiilijalanjälkeä.

Taloudellisten säästöjen lisäksi Iin kunnan energia- ja ilmastotyöllä monipuolistetaan alueen elinkeinoja ja edistetään kestävää hyvinvointia.

Valtakunnalliset energiatehokkuussopimukset

HINKU
Iin kunta on yksi Suomen ympäristökeskuksen Kohti hiilineutraalia kuntaa - hankkeen jäsenistä (HINKU) ja sitoutunut työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimuksen 2017-2025 mukaiseen säästöön (v. 2020 1 582MWh, v. 2025 2 373 MWh vuoden 2014 tasosta).

FISU, Circwaste
Iin kunta valittiin helmikuussa 2016 jäseneksi FISU (Finnish Sustainable Communities) verkostoon, jonka jäsenet tavoittelevat hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. FISUssa edustettuina ovat Sitra, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Tekes, Kuntaliitto, Motiva ja Suomen ympäristökeskus. Vuoden 2017 marraskuussa Ii valittiin mukaan Cirwaste kiertotalouden edelläkävijä verkostoon, jonka tavoitteena on kierrättää vähintään 55 prosenttia yhdyskuntajätteistä, hyödyntää vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä materiaalina sekä vähentämällä jätemäärää vuoden 2000 tasolle.

Lisätiedot:
Energia-asiantuntija Kari Manninen
p. 040 152 1511, kari.manninen [at] iilaakso.fi

Ympäristöpalvelupäällikkö Paula Kettunen
p. 040 7021 388, paula.kettunen [at] ii.fi

Paikallista merkki

Iiläiset Paikallista -merkin yritykset ovat antaneet lupauksen hyödyntää resursseja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja vähentää hiilidioksidipäästöjänsä. Mukana on jo yli 30 yritystä. Lisätiedot: Facebook.com/paikallista