Ei ilmastopäästöjä

Iin kunta tavoittelee 80 prosentin hiilidioksidipäästövähennystä vuoteen 2020 mennessä, joka on jopa 30 vuotta EU:n ilmastotavoitetta ripeämpi.

Vuosien 2007 - 2017 Iin päästövähennys on 62 % (60 500 000 kgCO2 ), joka vastaa arviolta noin 5 500 iiläisen vuosittaista hiilijalanjälkeä. (Lähde: Suomen ympäristökeskus 2019)

Vähähiilisyyden tavoittelussa fossiilisia raaka-aineita korvataan uusiutuvilla energialähteillä ja materiaalivirtoja käytetään aikaisempaa tehokkaammin. Seuraavaksi Iissä keskitytään jätteiden minimoimiseen ja kiertotalouden edistämiseen.

Uusiutuvan energian edelläkävijä

Iin alueella tuotetaan vuodessa energiaa vedestä noin 620 GWh (voimalat: Raasakka ja Pahkakoski), tuulesta noin 300 GWh (puistot: Vatunki, Olhava, Nyby, Laitakari ja Myllykangas) ja lämpöä puuenergialla noin 40 GWh (lämpölaitokset ja erilliskäyttö). Puhdasta energiaa tuotetaan Iin alueella yli 10 x kulutusta enemmän.Voimalaitosverot ovat noin 2,2 miljoonaa euroa/vuosi (vesivoima ja tuulivoima).

Suomen suurin tuulivoimakeskittymä

Iissä on toiminnassa yhteensä 56 turbiinia yhteisteholtaan 145 MW. Investointien yhteisarvo on noin 200 miljoonaa euroa. Rakentamisvaiheessa on 47 turbiinia. 

Ravinneneutraali metsäsuunnitelma kasvattaa hiilinielua

Kunnan omistamille puisto- ja talousmetsille laaditaan vuoteen 2029 ulottuva hoito- ja käyttösuunnitelma. Ravinneneutraali metsäsuunnitelma tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vesistöjä kuormittamista lannoitteista luovutaan. Muita merkittäviä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi ojituksien ja maanmuokkauksen vähentäminen, hakkuumenetelmien kehittäminen sekä uusien metsien istuttaminen. Suunnitelman arvioitu valmistumisajankohta on marraskuu 2020.

Liikenteen päästöjä kuriin sähköautoilulla

Kunnan henkilöstöllä on käytettävissä yhteensä neljä täyssähköautoa sekä neljä sähköpakettiautoa. Kunta haluaa kannustaa muitakin alueen toimijoita hiilidioksidipäästöjen ja ajokustannusten pienentämiseen sekä edistää sähkölatausjärjestelmän syntymistä alueelle.