Vuoden iiläinen ja ympäristöpalkinto

Vuoden iiläistä ja ympäristöpalkinnon saajaa pystyi ehdottamaan verkossa ajalla 28.5.-11.6.2020 sekä 1.6. alkaen paperilomakkeella kirjastoissa.

Kunnanhallitus valitsee vuoden 2020 iiläisen kokouksessa 22.6.2020

Vuoden iiläinen 2019 on Riitta Räinä 

Vuosien myötä syntyneellä vahvalla työkokemuksella ja kehittämisasenteella Riitta Räinä antaa oman persoonallisen panoksensa Iin kehittämiseen. Riitta on vaikuttanut positiivisella asenteella ja persoonalla myönteisen kuntakuvan syntymiseen. Tämä asenne näkyy hänen toiminnassaan ja siitä välittyy tekemisen ilo. Hän on aina valmis auttamaan. Hän on avoin uusille ehdotuksille ja on ollut mukana ideoimassa ja kehittämässä useita kuntalaisille suunnattuja tapahtumia. Omalla innostavalla ja myönteisellä asenteella hän saa myös muut mukaan.

Riitta on työskennellyt Iin kunnassa yli 20 vuotta, toimien mm. maataloussihteerinä, elinkeinoasiamiehenä ja tapahtumavastaavana. Nykyisessä tehtävässä kunnan hyvinvointikoordinaattorina hän vastaa kunnan hyvinvointikertomuksen laatimisesta ja ennaltaehkäisevän hyvinvointityön ja päihdetyön koordinoimisesta. Hän toimii lisäksi kunnan järjestö- ja kyläyhdyshenkilönä.

Aikaisemmin palkittuja:
Nimitys on myönnetty vuodesta 2002 lähtien vuosittain henkilölle, joka on syntynyt, asuu tai toimii Iissä, ja joka on työllään, toiminnallaan tai saavutuksillaan tehnyt Iitä tunnetuksi, edistänyt kuntakuvaa tai vaikuttanut merkittävästi kunnan kehittämiseen.

2018 Katja Körkkö, 2017 Risto Tolonen, 2016 Johanna Niskanen, 2015 Esa Hiivala, 2014 Oili Kaleva, 2013 Petri Yrjölä, 2012 Matti Haatainen, 2011 Antti Hyry, 2010 Erkki Paaso, 2009 Leo Tervonen, 2008 Tapani Ruotsalainen, 2007 Juhamatti Aaltonen, 2006 Unto Kukka, 2005 Väinö Klasila, 2004 Tuure Leinonen, 2003 Sanna Koivisto, 2002 Tanja Kari

Vuoden ympäristöpalkinto Antti J. Leinoselle

Antti J. Leinonen palkittiin Iin IlmastoAreenassa perjantaina 23.8.2019 Iin ympäristöyhdistyksen esityksestä.

Antti J. Leinonen on iiläinen video- ja valokuvaaja, joka on Iin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti tuonut esille paikallisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti ihmisen ja luonnon välistä suhdetta ja ilmastomuutoksenvastaista työtä. Hänen töitään on julkaistu monissa kotimaisissa viestimissä – töitä näkyy niin televisiossa ja sanomalehdissä kuin aikakauslehdissäkin. Leinonen toimii KulttuuriKauppilan hallituksen jäsenä sekä Valto Pernu Photo Maratonin taiteellisena johtajana.

Kunnan ympäristöpalkinnon tavoitteena on tukea Iin kestävän kehityksen periaatteita sekä tarjota kannustava esimerkki kuntalaisille, alueen yhdistyksille ja yrityksille. Ympäristöpalkinnon saaja jaetaan jatkossa aina kyseiselle vuodelle (ennen edeltävälle vuodelle).

Säännöt:
Palkinnon voi saada sellainen, joka on teoillaan edistänyt asuinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä, rakennusperinteen säilyttämistä, luonnon- ja maisemansuojelua, luonnonvarojen kestävää käyttöä, energian säästämistä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tai muuta kestävän kehityksen kannalta tärkeää tavoitetta.

Palkinnosta päättää Iin kunnanhallitus Iin ympäristöyhdistyksen esityksestä. Tarvittaessa kunnanhallitus voi jakaa kunniamainintoja. Palkinnon saaja saa Vuoden ympäristöpalkinto –tunnuksen sekä 500 euron lahjashekin.

Aikaisemmin palkitut:
2017: Paula Suutari, edistänyt paikallisuutta ja kulttuuriympäristön säilyttämistä vaikuttamalla Niittysaaressa sijainneen Iijoen uiton majoitusrakennuksen siirrättämiseen Huilingin museo- ja kahvilakäyttöön.
2016: Sanna Koivisto, edistää teoksillaan ja opetustoiminnallaan luonnonvarojen ja kulttuuriympäristön säilyttämistä sekä ihmisoikeuksia ja -arvoja.
2015: Juho Tauriainen, yhteisöllisen siivousprojektin järjestäminen kuntataajaman ilmeen ja viihtyisyyden parantamiseksi.