Vuoden iiläinen ja ympäristöpalkinto

Vuoden iiläisen sekä ympäristöpalkinnon saajan valitsee kunnanhallitus.

Vuoden 2023 ympäristöpalkinto

Saaja julkistetaan IlmastoAreenan avajaisissa perjantaina 25.8.2023 klo 17.45.
Lisätiedot ilmastoareena.fi

Kunnanhallitus pyysi ehdotuksia Iin kuntastrategian teemalla "luonnonläheinen Ii". 
Palkinnon saajaa pystyi ehdottamaan verkossa sekä Iin ja Kuivaniemen kirjastoilla. Luonnonläheinen Ii tarkoittaa esimerkiksi luonnonvarojen kestävää käyttöä, ympäristön turvallisuutta ja siisteyttä, luontokohteiden, vapaa-ajan ja virkistyspaikkojen tai vesistöjen monimuotoisuuden kehittämistä. 

Säännöt
Iin kunnan ympäristöpalkinnon voi saada sellainen, joka on teoillaan esimerkiksi edistänyt asuinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä, rakennusperinteen säilyttämistä, luonnon- ja maisemansuojelua, luonnonvarojen kestävää käyttöä, energian säästämistä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tai muuta Iin kestävän kehityksen kannalta tärkeää tavoitetta. Ympäristöpalkinnon tavoitteena tarjota kannustava esimerkki kuntalaisille, alueen yhdistyksille ja yrityksille. Palkinnon saaja saa Vuoden ympäristöpalkinto –tunnuksen sekä 1000 euron lahjashekin.

Aikaisemmin palkitut:

  • 2021: Juhani Malo, iiläinen maalämpöyrittäjä, joka on edistänyt lähienergian käyttöä.
  • 2020: Anita Sievänen, joka on luotsannut Pohjois-Iin kyläyhdistyksen kanssa Hiastinhaaran yhdeksi Iin suosituimmaksi lähiluontokohteeksi sekä aktivoinut kuntalaisia luontoon, hyvinvoinnin lähteelle.Kunnanhallitus myönsi lisäksi Iin seurakunnalle kunniamaininnan pitkäaikaisesta ympäristötyöstä. Seurakunta on muun muassa muuttanut kiinteistöjensä energiakäytön uusiutuvalle sekä pitää huolta arvokkaista kulttuurimaisemistaan ja kouluttaa henkilöstöä aktiivisesti ympäristöasioissa.
  • 2019: Antti J. Leinonen, Iin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti tuonut esille paikallisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti ihmisen ja luonnon välistä suhdetta ja ilmastomuutoksenvastaista työtä. Hänen töitään on julkaistu monissa kotimaisissa viestimissä – töitä näkyy niin televisiossa ja sanomalehdissä kuin aikakauslehdissäkin. Leinonen toimii KulttuuriKauppilan hallituksen jäsenä sekä Valto Pernu Photo Maratonin taiteellisena johtajana.
  • 2018: Paula Suutari, edistänyt paikallisuutta ja kulttuuriympäristön säilyttämistä vaikuttamalla Niittysaaressa sijainneen Iijoen uiton majoitusrakennuksen siirrättämiseen Huilingin museo- ja kahvilakäyttöön.
  • 2017: Sanna Koivisto, edistää teoksillaan ja opetustoiminnallaan luonnonvarojen ja kulttuuriympäristön säilyttämistä sekä ihmisoikeuksia ja -arvoja.
  • 2016: Juho Tauriainen, yhteisöllisen siivousprojektin järjestäminen kuntataajaman ilmeen ja viihtyisyyden parantamiseksi.

Vuoden iiläinen 2023 on Ari Alatossava

Nimitys on myönnetty vuodesta 2002 lähtien vuosittain henkilölle, joka on syntynyt, asuu tai toimii Iissä, ja joka on työllään, toiminnallaan tai saavutuksillaan tehnyt Iitä tunnetuksi, edistänyt kuntakuvaa tai vaikuttanut merkittävästi kunnan kehittämiseen. 

Aria kiitetään pitkästä työurasta iiläisten hyväksi. Ennen Iin kunnanjohtajan tehtävää (2015–2022), Ari toimi yhteensä 15 vuotta kunnan elinkeino- ja kiinteistöyhtiöiden Micropolis Oy:n ja Iilaakso Oy:n toimitusjohtajana. 

Ari oli keskeinen johtohenkilönä, joka valmisteli 2010-luvun alussa Iille uuden strategian, joka on tuonut Iihin uusia työpaikkoja, tuloja ja hyvinvointia. Iin panostukset uusiutuvaan energiaan ja päästöjen vähentämiseen, sekä paikallisten yhdistysten, yritysten ja kuntalaisten sitouttaminen yhteiseen ilmastotyöhön keräsivät nopeasti huomiota ja palkintoja kuntakentällä ja mediassa. Ari on myös luonut positiivista kuvaa Iistä kansainvälisesti.

Yhdessä tekeminen ja rohkeus kokeilla ovat Arin tunnuspiirteitä. Aria kuvaillaan aktiivisena ja rakentavana toimijana Oulun seudun kuntien yhteistyössä. Hän on pidetty ja joviaali kollega, joka perehtyy asioihin syvällisesti ja kuuntelee päättäjäosapuolia tasapuolisesti.  Ari Alatossava toimi Iin kunnanjohtajana kuusi vuotta. Hänet valittiin Oulun kaupungin konsernijohtajaksi vuonna 2022.

Kunnanhallituksen nimittämä vuoden iiläinen 2023 julkistettiin Iin kotiseutuviikon pääjuhlassa sunnuntaina 2.7.2023

Aiemmin palkitut:
2022 Hannu Kaisto, 2021 Raimo Ikonen, 2020 Jenni Räinä, 2019 Riitta Räinä, 2018 Katja Körkkö, 2017 Risto Tolonen, 2016 Johanna Niskanen, 2015 Esa Hiivala, 2014 Oili Kaleva, 2013 Petri Yrjölä, 2012 Matti Haatainen, 2011 Antti Hyry, 2010 Erkki Paaso, 2009 Leo Tervonen, 2008 Tapani Ruotsalainen, 2007 Juhamatti Aaltonen, 2006 Unto Kukka, 2005 Väinö Klasila, 2004 Tuure Leinonen, 2003 Sanna Koivisto, 2002 Tanja Kari.