Varhaiskasvatus

Iissä tarjotaan varhaiskasvatuspalveluja kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa ja perhepäivähoidossa.

Varhaiskasvatus on lapsen elinpiirissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatuspalveluissa esiopetusta järjestetään täydentävää varhaiskasvatusta tarvitseville esioppilaille Nikkarin ja Lakson päiväkodeissa. Vuorohoitoa tarvitsevat esioppilaat sijoittuvat Haminan päiväkotiin.

Kunnan varhaiskasvatuspalveluissa tarjotaan tukea lapsen kehitykseen ja oppimiseen: Varhaiskasvatushenkilöstön lisäksi lasten ja huoltajien tukena on kolme varhaiskasvatuksen erityisopettajaa.

Kunta tukee yksityistä päiväkotihoitoa yksityisen hoidontuen lisäksi kuntalisällä. Perheet maksavat asiakasmaksun suoraan palveluntuottajalle.

Subjektiivinen varhaiskasvatus

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen, vaikka lasten vanhemmat tai toinen vanhempi olisi kotona. Tätä kutsutaan subjektiiviseksi oikeudeksi varhaiskasvatukseen.  Iissä varhaiskasvatusoikeutta ei rajata, vaan kaikilla lapsilla on oikeus laajempaan (yli 20h/vk) varhaiskasvatukseen (opetus - ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksen 16.6.2016 § 80 mukaisesti). Mikäli lapsi tarvitsee laajempaa varhaiskasvatusoikeutta (yli 20h/vko) yksityisessä varhaiskasvatuksessa tai osallistuu pelkkään maksuttomaan esiopetukseen yksityisessä varhaiskasvatuksessa, tällöin tulee hakea oikeutta laajempaan varhaiskasvatukseen (yli 20h/vk) ottamalla yhteyttä Iin kunnan varhaiskasvatuspalveluihin, jossa tehdään päätös laajemmasta varhaiskasvatusoikeudesta.

Liitetiedostot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Esiopetussuunnitelma

 

Yhteystiedot

Varhaiskasvatuspalvelutoimisto
Jokisuuntie 2, PL 24, 91101 Ii
varhaiskasvatus [at] ii.fi

Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Uutela
p. 040 668 4114, virpi.uutela [at] ii.fi

Toimistosihteeri Sirpa Rajanti
p. 050 310 6830, sirpa.rajanti [at] ii.fi