Varhaiskasvatus

päiväkoti.
Iissä tarjotaan varhaiskasvatuspalveluja kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa ja perhepäivähoidossa.

Varhaiskasvatus on lapsen elinpiirissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatuspalveluissa esiopetusta järjestetään Nikkarin ja Lakson päiväkodeissa ja vuorohoitoa tarvitsevat esioppilaat sijoittuvat Haminan päiväkotiin.

Kunnan varhaiskasvatuspalveluissa tarjotaan tukea lapsen kehitykseen ja oppimiseen: Varhaiskasvatushenkilöstön lisäksi lasten ja huoltajien tukena on kolme varhaiskasvatuksen erityisopettajaa.

Kunta tukee yksityistä päiväkotihoitoa yksityisen hoidontuen lisäksi kuntalisällä. Perheet maksavat asiakasmaksun suoraan palveluntuottajalle.

Subjektiivinen varhaiskasvatus

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen, vaikka lasten vanhemmat tai toinen vanhempi olisi kotona. Tätä kutsutaan subjektiiviseksi oikeudeksi varhaiskasvatukseen.  Iissä varhaiskasvatusoikeutta ei rajata, vaan kaikilla lapsilla on oikeus laajempaan (yli 20h/vk) varhaiskasvatukseen (opetus - ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksen 16.6.2016 § 80 mukaisesti). Mikäli lapsi tarvitsee laajempaa varhaiskasvatusoikeutta (yli 20h/vko) yksityisessä varhaiskasvatuksessa tai osallistuu pelkkään maksuttomaan esiopetukseen yksityisessä varhaiskasvatuksessa, tällöin tulee hakea oikeutta laajempaan varhaiskasvatukseen (yli 20h/vk) ottamalla yhteyttä Iin kunnan varhaiskasvatuspalveluihin, jossa tehdään päätös laajemmasta varhaiskasvatusoikeudesta.

Liitteet