Kehityksen ja oppimisen tuki

Tukea tarvitsevilla lapsilla tarkoitetaan lapsia, joiden kehityksen, kasvun ja oppimisen edellytykset ovat heikentyneet sairauden, vamman tai toimintavajavuuden vuoksi tai jotka tarvitsevat fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista tukea kasvulleen. Lisäksi tukea voivat tarvita lapset, joilla on oppimisvalmiuksiin liittyviä riskitekijöitä.

Kunnan varhaiskasvatuksessa on käytössä kolmiportainen, yleisen, tehostetun ja erityisen tuen suunnitelma. Tuen tarve huomioidaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa ja esiopetussuunnitelmassa.

Kunnan varhaiskasvatuksen piirissä olevat tukea tarvitsevat lapset on sijoitettu tavallisiin päiväkoti- ja perhepäivähoitoryhmiin. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) tukee varhaiskasvatuksen henkilökuntaa työssään sekä tekee yhteistyötä vanhempien, neuvolan ja sosiaalityön sekä koulun henkilöstön ja eri terapeuttien kanssa. Hän on tarvittaessa mukana myös muiden tahojen järjestämissä lasta koskevissa palavereissa esim. Oys. Jos lapsen tuen tarve on tiedossa jo varhaiskasvatuspaikkaa haettaessa, voivat vanhemmat halutessaan olla häneen suoraan yhteydessä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat
Pia Heikkilä, p. 040 357 8107, pia.heikkila [at] ii.fi
Jonna Klasila, p. 040 612 8929, jonna.klasila [at] ii.fi
Soile Rydman, p. 040 612 8635, soile.rydman [at] ii.fi