Konserni

Kunnanjohtaja vastaa kunnan operatiivisesta kokonaisjohtamisesta, kuntataloudesta ja omistajaohjauksesta.  Kunnanjohtajan varahenkilönä toimii hallintojohtaja.

Toimialajohtajia ovat hallintojohtaja, opetusjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja ja tekninen johtaja. Liikelaitosjohtajia ovat hyvinvointijohtaja, joka johtaa Ii-instituutti -liikelaitosta, Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtaja sekä Iin vesiliikelaitoksen johtaja. Hallinnollisesti liikelaitosten johtajat rinnastetaan toimialajohtajiin.

Operatiivisen johtamisen tukena on kunnanjohtajan johdolla kokoontuva johtoryhmä. Johtoryhmän jäseniä ovat hallintojohtaja, hyvinvointijohtaja, opetusjohtaja ja tekninen johtaja. Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat lisäksi ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtaja, varhaiskasvatusjohtaja, vesiliikelaitoksen johtaja, taloussihteeri-controller, henkilöstön edustaja, Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja, Micropolis Oy:n toimitusjohtaja sekä viestintä- ja markkinointipäällikkö.

Oulunkaaren yhtymävaltuusto, jäsenet

Oulunkaaren yhtymähallitus, jäsenet