Ympäristöterveydenhuolto, elintarvikevalvonta, ympäristönsuojelu

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottavat kunnallisen ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palvelut Iin, Utajärven ja Vaalan kuntiin sekä Pudasjärven kaupun­kiin. Ympäristöpalvelut tuottavat myös ympäristönsuojelun viranomaispalvelut Iihin.

Ympäristöterveydenhuolto vastaa alueen elintarvikevalvonnasta, terveydensuojelusta, (mm. koulut, päiväkodit, asumisterveysasiat, talousvesi, ja uimavesi) sekä tupakkalain mukaisesta valvonnasta. 

Yhteystiedot

  • Mäkelä Jyrki, ympäristöterveydenhuollon ympäristötarkastaja, p. 050 3950 406
  • Yli-Elsilä Anu, ympäristöterveydenhuollon ympäristötarkastaja, p. 040 6608 311 (talousveden valvonta)
  • Takkinen Sari, eläinlääkinnän ja ympäristöterveydenhuollon asiakassihteeri, p. 040 1699 781
  • Kelloniemi Jarmo, ympäristöjohtaja, p. 0400 433 998 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] pudasjarvi.fi

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on:

maa-aineslain lupa- ja valvonta-asiat, lisätiedot: https://www.pudasjarvi.fi/ymparistoterveys-ja-elaimet/maa-ainesvalvonta/
ympäristönsuojelun lupa- ja valvonta-asiat, lisätiedot: https://www.pudasjarvi.fi/ymparistoterveys-ja-elaimet/ymparistonsuojelu/
ympäristönsuojelun suunnittelu ja kehittäminen
huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista
ympäristönsuojelun ohjaus ja neuvonta
antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille
ympäristönsuojelun tiedotus, valistus ja koulutus
edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on säädetty laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta, ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa, maa-aineslaissa, luonnonsuojelulaissa ja vesiliikennelaissa.

Iin kunnan ympäristönsuojelumääräykset, voimassa 1.1.2005 alkaen.

Oulunkaaren ympäristöpalvelujen yhteystiedot:

  • Vihanta Camilla, vs. ympäristötarkastaja, p. 0503950366
  • Jokikokko Marja-Leena, ympäristösuojelun asiakassihteeri, p. 0400 671 944
  • Kelloniemi Jarmo, ympäristöjohtaja, p. 0400 433 998

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] pudasjarvi.fi

Käyntiosoite Iissä: Piisilta 1, Ii. (päärakennus). Postiosoite: Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi. 

ymparistopalvelut [at] pudasjarvi.fi (ymparistopalvelut[at]pudasjarvi[dot]fi)

Lisätiedot: pudasjarvi.fi/ymparistoterveys-ja-elaimet/